Komunikat archiwalny

Znamy laureatów Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie w sprawie przyznania Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Stypendia są przyznawane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku, 35 roku życia (w dziedzinach: architektura i film) lub 30 roku życia (w pozostałych dziedzinach) z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej. Stypendia zostaną wręczone 26 maja o godzinie 12:00 w Sali Miedzianej w Krzysztoforach.

Znamy laureatów Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa
Fot. Magiczny Kraków

Wnioski o przyznanie Stypendium można składać w następujących kategoriach:

 • muzyki;
 • sztuk scenicznych (w tym taniec, piosenka aktorska)
 • sztuk wizualnych (w tym architektura, rzeźba, fotografia, rękodzieło artystyczne)
 • filmu;
 • literatury;
 • zarządzania kulturą oraz organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych;
 • intermediów, projektów interdyscyplinarnych i z wykorzystaniem nowych technologii;
 • opieki nad zabytkami.

Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę. Wnioski mogą składać osoby fizyczne – kandydaci do otrzymania Stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie prawni.

Wnioski o przyznanie Stypendium rozpatruje Komisja ds. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa złożona z wybitnych krakowskich przedstawicieli środowisk twórczych oraz menedżerów kultury.

Laureaci 2017:

 • Muzyka: Maciej Koczur, Wiktor Modrzejewski, Stanisław Rzepiela
 • Sztuki wizualne: Natalia Jamróz, Justyna Smoleń, Marianna Serocka, Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska na wspólną realizację projektu "Kontinuum" (architektura)
 • Sztuki sceniczne: Paulina Kondrak, Weronika Łukaszewska
 • Literatura: Patrycja Kowańska
 • Zarządzanie kulturą oraz organizacja i produkcja przedsięwzięć teatralnych: Sonia Kądziołka, Aleksander Celusta
 • Film: Dominika Łapka
 • Intermedia, projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii: Piotr Urbaniec
 • Opieka nad zabytkami: Katarzyna Świerad

 

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także