Komunikat archiwalny

Bezpieczeństwo Euro U21 w Krakowie pod pełną kontrolą - rozmowa

Od 16 do 30 czerwca najlepsze piłkarskie reprezentacje narodowe będą rywalizować o tytuł Młodzieżowych Mistrzów Europy UEFA Euro U21 Polska 2017. W Krakowie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej, półfinał oraz finał imprezy, spodziewamy się więc nie tylko przyjazdu młodych gwiazd piłki nożnej, ale także wielu kibiców. O tym, jak zapewnić bezpieczeństwo podczas takiej imprezy z dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK Bogdanem Klimkiem rozmawia Katarzyna Krasoń.

Bezpieczeństwo Euro U21 w Krakowie pod pełną kontrolą - rozmowa
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Kto odpowiada za bezpieczeństwo w mieście podczas turnieju?

Główny ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo, to namacalne i społecznie oczekiwane, ponosi policja wspomagana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które mają odpowiednie narzędzia do realizacji tego typu zadań. Swoje działania w tym obszarze wykonuje również krakowska straż miejska. Natomiast Prezydent Krakowa poprzez zaangażowanie podległych wydziałów, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, realizując zadania zgodnie z kompetencjami, wspierany jest pracą administracji zespolonej, w skład której obok policji wchodzą również straż pożarna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i  Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zadania, które wykonują w sytuacjach wystąpienia zagrożeń kryzysowych, są sprecyzowane w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa.

Co to za dokument?

To zbiór instrukcji dla poszczególnych służb i instytucji, jak krok po kroku zachować się w sytuacji kryzysowej. Plan oprócz części opisowej składa się z 32 załączników – każdy jest poświęcony wybranemu zagrożeniu, jakie może wystąpić w Krakowie. Są to m.in. powódź, obsuwisko, epidemia wirusa Ebola, atak terrorystyczny. Co ważne, plan wyraźnie wskazuje, kto za co odpowiada, tak aby w chwili zagrożenia wszystkie działania przebiegały sprawnie. W dokumencie mamy więc kompleksową i aktualną bazę osób odpowiedzialnych oraz kontakty do nich i współpracujących instytucji.

Jak często plan jest aktualizowany?

Zmiany wprowadzamy na bieżąco, a raz na dwa lata przeprowadzamy pełną aktualizację całego dokumentu. Ostatni taki kompleksowy przegląd miał miejsce przed Światowymi Dniami Młodzieży. Aktualnie wypada nam okres dwuletni, stąd też do połowy czerwca jesteśmy zobowiązani zaktualizować plan i uzgodnić go z wojewodą małopolskim.

Czy Kraków jest szczególnie narażony na jakieś zagrożenie?

W Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa pochylamy się nad wszystkimi możliwymi zagrożeniami, ale jeden problem jest szczególnie istotny dla Krakowa ze względu na nagromadzenie na terenie naszego miasta cieków wodnych i częstotliwość występowania powodzi i podtopień. Z tego powodu temu zagrożeniu poświęciliśmy dodatkowy dokument, czyli Ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Krakowa, który również jest na bieżąco aktualizowany i wszystkie służby wiedzą, co robić, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji.

A co z bezpieczeństwem energetycznym?

O to nie musimy się martwić. Moim zdaniem Kraków jest najlepiej zabezpieczoną aglomeracją w Polsce, ponieważ mamy pierścieniowe zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, co oznacza, że prąd płynie do nas z różnych kierunków, a nie z jednego, jak jest np. w Szczecinie. To miasto doświadczyło wielodniowego paraliżu, gdy poprzez nagromadzenie lodu zerwana została sieć. W Krakowie wygląda to zupełnie inaczej, bo nawet jeśli sieć zostanie w jednym miejscu uszkodzona, to, dzięki zabezpieczeniu pierścieniowemu, przerwa w dopływie prądu będzie trwać tyle, ile ekipie zajmie naprawienie usterki, czyli nie więcej niż kilka godzin. Co więcej, w Ocenie stanu zabezpieczenia energetycznego Miasta Krakowa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, mamy też zdefiniowane, kto ma stałe źródło prądu na wypadek jego braku, czyli np. szpitale, placówki opieki społecznej; wiemy też, które stacje paliw posiadają zapasowe źródła wytwarzania prądu, a które nie – to wszystko jest istotne z punktu funkcjonowania miasta.

Cały czas mówimy o dokumentach, które są głównie teoretyczne. Czy zawarte w nich rozwiązania sprawdzają się w praktyce?

Temu służą ćwiczenia praktyczne organizowane przez Prezydenta Krakowa w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, któremu przewodniczy. W skład zespołu wchodzi 42 członków z różnych instytucji, zarówno miejskich, jak i pozamiejskich. W sytuacji kryzysowej zespół podejmuje kluczowe decyzje dotyczące wystąpienia określonego zagrożenia w mieście. Na co dzień zespół ćwiczy różnego rodzaju tematykę na podstawie przygotowanego na dany rok planu, zatwierdzonego przez Prezydenta Krakowa.

Jak wyglądają te ćwiczenia?

Są podzielone na część aplikacyjną – spotykamy się i omawiamy, kto, co, krok po kroku robi w danej sytuacji, wyciągając stosowne wnioski, oraz część praktyczną – wtedy nasze rozwiązania testujemy na żywym organizmie. Na przykład w zeszłym roku, przed Światowymi Dniami Młodzieży, przeprowadziliśmy ćwiczenia na wypadek ataku terrorystycznego w Galerii Krakowskiej. Wielu mieszkańców i podróżnych narzekało, że zaburzyliśmy funkcjonowanie miasta, ale myślę, że takie ćwiczenia są bardzo wartościowe, bo z różnymi problemami możemy zmierzyć się na miejscu w praktyce.

Światowe Dni Młodzieży okazały się wielkim sukcesem i potwierdziły, że Kraków sprawdza się w zapewnianiu bezpieczeństwa podczas dużych imprez.

Tak, mamy spore doświadczenie w tym zakresie. Wielokrotnie byliśmy organizatorami lub współorganizatorami dużych wydarzeń, takich jak międzynarodowe kongresy, pielgrzymki papieża czy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012, kiedy to w naszym mieście mieszkały ekipy, które odgrywały kluczową rolę podczas turnieju, a wraz z nimi do Krakowa przybyli liczni kibice. W przypadku Młodzieżowych Mistrzostw Europy UEFA Euro U21 Polska 2017 nie musimy obawiać się najazdu dziesiątek tysięcy kibiców, bo to bardziej kameralna impreza, ale też będziemy do niej dobrze przygotowani. Główną rolę odegrają policja, ABW, Straż Miejska Miasta Krakowa, ale my jako Miasto również będziemy ich wspierać, chociażby poprzez całodobowe dyżury, podczas których będziemy reagować na wszystkie sygnały od mieszkańców i organizatorów, np. o konieczności wzmocnienia ruchu tramwajowego w danym miejscu, naprawę określonej infrastruktury, itd.

Gdzie mieszkańcy mogą szukać informacji, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, szczególnie tego terrorystycznego?

Takie instrukcje są dostępne przez cały czas na stronie ABW, a przed samym turniejem, zarówno służby centralne, jak i Miasto, będą uczulać mieszkańców, na co zwracać uwagę i gdzie zgłaszać niepokojące sygnały. Niemniej jednak rozpoznaniem takich zagrożeń na bieżąco zajmują się służby kryminalne policji oraz ABW – jestem pewien, że trzymają rękę na pulsie i krakowianie nie muszą obawiać się żadnych ataków. W naszym mieście możemy czuć się zupełnie bezpiecznie – służby ściśle i dobrze ze sobą współpracują, podczas turnieju nie przewidujemy żadnej katastrofy czy problemów, które wyniknęłyby z naszych błędów. Kibice będą mogli cieszyć się widowiskiem sportowym na najwyższym poziome z poczuciem pełnego bezpieczeństwa.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe