Komunikat archiwalny

Kolejny, dziewiąty wyrok kierowcy Ubera

26 kwietnia zapadł kolejny, dziewiąty, wyrok wydany w wyniku pełnego postępowania sądowego. Sąd uznał obwinionego kierowcę Ubera za winnego popełnienia zarzucanego mu we wniosku o ukaranie czynu, czyli wykonanie usługi przewozowej osób bez wymaganej licencji taksówkarskiej.

Kolejny, dziewiąty wyrok kierowcy Ubera
Fot. Magiczny Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział II Karny wydał kolejny, dziewiąty wyrok, orzeczony wobec kierowcy Ubera, w wyniku pełnego procesu sądowego. Sąd uznał kierowcę Ubera za winnego wyświadczenia usługi przewozowej osób bez wymaganej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 400 zł oraz obciążył kosztami sądowymi w kwocie 140 zł.

Sąd w ustnym uzasadnieniu i tym razem nie zakwestionował legalności złożonego przez Prezydenta Miasta Krakowa wniosku o ukaranie sprawcy wykroczenia, a wydając wyrok w tej sprawie, potwierdził uprawnienie organu licencyjnego do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego przeciwko kierowcom korzystającym z mobilnej aplikacji Uber. Sąd podkreślił, że Prezydent Miasta posiadał legitymację do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego, w związku z ujawnieniem wykroczenia przeciwko porządkowi popełnionego przez kierowcę Ubera, i że czynności te leżą w jego zakresie działania wynikającego z faktu udzielania licencji.

Postępowanie sądowe zostało przeprowadzone w trybie zwyczajnym, zarządzonym po złożonym sprzeciwie od wyroku nakazowego. Odbyły się dwa posiedzenia. W trakcie postępowania obrońca obwinionego złożył pisemny wniosek o umorzenie postępowania, uzasadniając argumentacją z poprzednich, analogicznych postępowań sądowych, tj. brakiem legitymacji Prezydenta Miasta Krakowa do przeprowadzania wobec kierowcy Ubera kontroli oraz nieprawidłowym przeprowadzeniu przez pracowników Urzędu Miasta Krakowa czynności kontrolnych, czyli niezgodnie z procedurą określoną w ustawie o transporcie drogowym (uprzednie doręczenie pisemnego zawiadomienia o kontroli, okazanie legitymacji służbowej przez pasażera, sporządzenie w obecności kierowcy protokołu z kontroli, itp.). Sąd odrzucił ten wniosek, uzasadniając, że w trakcie toczącego się postępowania taki wniosek nie może być zgłoszony. Na ostatnim posiedzeniu dwa tygodnie temu, obrońca obwinionego w mowie końcowej powtórzył argumentację ze wspomnianego wyżej pisma procesowego, wnosząc o umorzenie postępowania. Ogłoszenie wyroku nastąpiło tylko w obecności oskarżyciela publicznego, bez udziału obrońcy obwinionego i obwinionego.

Orzeczony wyrok sądowy koresponduje z linią orzecznictwa przyjętą przez inne sądy w poprzednich, ośmiu takich samych sprawach, zakończonych wyrokami wydanymi przez sądy rejonowe w wyniku postępowań zwyczajnych i potwierdza słuszność podejmowanych przez Urząd Miasta wobec kierowców Ubera działań.

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie przewozów osób, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców zapowiada, że w ramach nadzoru nadal będzie podejmował niezbędne, przewidziane prawem czynności. Przypomnijmy, że każdy odpłatny przewóz osób, bez względu na sposób zamówienia i realizacji tej usługi, a także metodę płatności za nią (np. bezgotówkową) – podlega ustawom: o transporcie drogowym, o podatku od towarów i usług (w zakresie stosowania kas fiskalnych) oraz o informowaniu o cenach towarów i usług.

Tagi: wyrok, uber

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także