Komunikat archiwalny

Większe szanse dla uczniów

Radni z Komisji Edukacji pozytywnie zaopiniowali zmiany w sposobie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na lata szkolne 2017/2018–2019/2020. Ma to zwiększyć szanse uczniów w wyborze szkoły.

Większe szanse dla uczniów
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyjęcie do więcej niż trzech szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne. Według nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół, chyba że organ prowadzący szkołę dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech szkół. I z takiej możliwości chce skorzystać Miasto. – Ma to na celu zwiększenie szans na korzystny wynik postępowania rekrutacyjnego. Zniesienie ograniczenia liczby składanych wniosków przyczyni się do większej swobody w wyborze szkół i zmniejszy ryzyko, iż kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej szkoły – uzasadniała Anna Korfel-Jasińska, dyrektor Wydziału Edukacji UMK. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także