Komunikat archiwalny

Czy potrzebna jest opłata turystyczna w miastach?

Zwiększający się ruch turystyczny w polskich miastach oraz propozycja wprowadzenia opłaty turystycznej były głównymi tematami posiedzenia Komisji Turystyki Związku Miast Polskich (ZMP), które odbyło się 27 kwietnia w Krakowie. ZMP to najstarsza polska organizacja samorządowa, która skupia wokół wspólnych celów około 300 miast.

Czy potrzebna jest opłata turystyczna w miastach?
Fot. PAWEŁ KRAWCZYK

Podczas spotkania samorządowcy z Krakowa, Lublina, Poznania, Warszawy, Zabrza i Gorzowa Wielkopolskiego zastanawiali się nad możliwością wprowadzenia opłaty turystycznej, ponieważ – jak zauważono – zwiększająca się liczba turystów odwiedzających polskie miasta z jednej strony generuje wpływy finansowe, ale z drugiej pociąga za sobą wydatki. Opłata miałaby być pobierana od turystów w miastach, które taką decyzję podejmą. Uzyskane w ten sposób środki mogłyby zostać przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z rozwojem turystyki, promocję, marketing turystyczny, a także utrzymanie czystości, rewitalizację przestrzeni, poprawę bezpieczeństwa i ochronę dziedzictwa historyczno-przyrodniczego.

Miasta o szczególnie natężonym ruchu turystycznym dostrzegają, że zachwianie tych elementów może w przypadku braku zrównoważonego podejścia i właściwego planowania  doprowadzić do negatywnych skutków związanych z turystyką.  Dlatego też właściwe utrzymanie przestrzeni  miejskiej, z której korzystają nie tylko turyści, ale i mieszkańcy, wymaga odpowiednich nakładów finansowych. W miastach takich, jak Paryż, Rzym, Barcelona, Bruksela, Lizbona, opłata taka jest pobierana.

 

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA