Komunikat archiwalny

Nowa działka na Nową Hutę Przyszłości

Radni z Komisji Mienia pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa do Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Pierwsze czytanie druku odbyło się na sesji Rady Miasta.

Nowa działka na Nową Hutę Przyszłości
Fot. Magiczny Kraków

To kolejna działka, która jest wkładem niepieniężnym w ramach tworzenia Nowej Huty Przyszłości. Działka ta jest własnością Skarbu Państwa. Obejmuje powierzchnię 17,0591 ha wraz z prawem własności części składowych tej nieruchomości przejdzie pod władanie Spółki Nowa Huta Przyszłości. Działka będzie wchodzić w skład zadania nr 1, czyli „Park Naukowo- Technologiczny Branice”. Ta część inwestycji jest ukierunkowana na aktywizację gospodarczą wschodniej części Krakowa. W swoich założeniach ma to być obszar przeznaczony dla inwestorów, a w szczególności dla przedsiębiorstw innowacyjnych technologii, nowoczesnego przemysłu, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnego potencjału naukowego i kapitału ludzkiego w regionie. Spółka w uzasadnieniu wskazała, że pozyskanie nieruchomości jest niezbędne do prawidłowego i efektywnego wdrażania zadań m.in. rozpoczęcia prac pod nazwą „Budowa infrastruktury SAG „Nowa Huta Przyszłości” zgłoszonej do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także