Komunikat archiwalny

Kraków stawia na kulturę

O Programie Rozwoju Kultury 2030 roku mówiono podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

Kraków stawia na kulturę
Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Założenia Programu przedstawiła Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Katarzyna Olesiak. Projekt ten został przygotowany z udziałem lokalnej społeczności. Dla programu tego wyznaczono trzy priorytetowe strategiczne obszary inwestycji: Dziedzictwo i zmysłowość, dla których priorytetem jest wzmacnianie ekosystemu kultury w mieście, Przestrzeń i infrastruktura, czyli podnoszenie standardów usług świadczonych w sferze kultury  oraz Twórcza współpraca, gdzie priorytetem jest współpraca mimo konkurencji.

Na wzmacnianie ekosystemu kultury składać się ma: aktywizacja i wspieranie kreatywności lokalnej społeczności, rewitalizacja kulturowa dzielnic, stwarzanie artystom i twórcom kultury warunków do rozwoju i pracy, utrzymanie atrakcyjności oferty kulturalnej przy doskonaleniu jej jakości, doskonalenie systemu zarządzania kulturą i jej zasobami.

Na podnoszenie standardów usług świadczonych w sferze kultury składają się: wdrażanie innowacji i szerszego zastosowania nowych technologii  sektorze kultury, rozwijanie narządzi służących pokonywaniu barier w dostępie do oferty kulturalnej  oraz rozwój infrastruktury na potrzeby kultury.

Współpraca mimo konkurencji oznacza natomiast: stymulowanie współpracy podmiotów w sferze kultury na rzecz Krakowa, współdziałanie na rzecz wzmacniania marki Miasta Literatury oraz aktywna obecność Krakowa w sieciach krajowych i międzynarodowych działających w sferzekultury.

Radny Adam Kalita pytał o finansowanie tych zadań. Jak odpowiedziała dyrektor Olesiak, środki będą corocznie zabezpieczane przez Radę Miasta Krakowa w ramach budżetu, natomiast część zadań znajdzie dodatkowe zabezpieczenie w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 2016-2030. Do tego korzystać się będzie także ze wsparcia mecenasów, sponsorów czy umów barterowych.

Radna Anna Szybist pochwaliła założenia, ale zwróciła uwagę na fakt, że warto popracować nad takimi rzeczami jak ta, że obecnie krakowskie orkiestry nie mają sali, w której mogą ćwiczyć i przeprowadzać próby.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Krakowa za rok 2016 w zakresie merytorycznego działania Komisji.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także