Komunikat archiwalny

Za szczególne zasługi

21 czerwca, w środę o godz. 12:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 podczas uroczystej sesji Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu wręczony zostanie brązowy medal Cracoviae Merenti.

Za szczególne zasługi
Fot. Wiesław Majka

Decyzję o przyznaniu medalu radni podjęli na sesji 12 kwietnia.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie powstało w 1866 roku z inicjatywy dr. Aleksandra Kremera. Skupia w swoich szeregach znakomitych lekarzy, specjalistów z wielu dziedzin. Jako swój cel nadrzędny wskazuje: rozwijanie wiedzy i podnoszenie poziomu naukowego oraz  kwalifikacji zawodowych swoich członków, jak również organizowanie konferencji, sympozjów naukowych, spotkań poświęconych przypominaniu wybitnych postaci polskiej medycyny oraz prowadzenie działalności wydawniczej. Do jego głównych celów należy ponadto okazywanie wsparcia lekarzom-emerytom i ich rodzinom oraz absolwentom studiów medycznych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Medal Cracoviae Merenti jest najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa, które przyznaje Rada Miasta Krakowa, na wniosek Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla naszego miasta. W 1997 r. Rada Miasta podjęła uchwałę, iż złoty medal przyznany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przez Radę Miasta Krakowa I kadencji pozostanie jedynym złotym medalem Cracoviae Merenti przyznanym osobie. W roku 1998 dokonano kolejnej zmiany, ustanawiając dodatkową, brązową kategorię odznaczenia. Rada Miasta postanowiła wówczas, że podczas kadencji może wręczyć: jeden złoty (tylko dla instytucji), trzy srebrne oraz  sześć brązowych medali. Wyjątkowo w III kadencji, z uwagi na przypadające wielkie jubileusze – 1000-lecie biskupstwa krakowskiego i 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Rada Miasta Krakowa zadecydowała o przyznaniu dwóch złotych medali.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także