Komunikat archiwalny

Ekospalarnia partnerem projektu Czyste Tatry!

Już po raz szósty na przełomie czerwca i lipca odbędzie się akcja Czyste Tatry organizowana przez Stowarzyszenie Czysta Polska. W tym roku partnerem tego wydarzenia jest krakowska Ekospalarnia.

Ekospalarnia partnerem projektu Czyste Tatry!
Fot. materiały prasowe

Po raz pierwszy partnerem wydarzenia jest Krakowski Holding Komunalny SA – Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów. To tam w środę, 21 czerwca o godzinie 12:00 odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca tegoroczną edycję. Jej uczestnicy będą mieli możliwość przejścia ścieżką edukacyjną będącą częścią Zakładu i poznania procesu termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Podobnie jak twórcom akcji Czyste Tatry zależy nam na tym, aby nasze otoczenie jak najdłużej pozostało wolne od śmieci i zanieczyszczeń, aby było przyjemnym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Wszystkich krakowian, a także pracowników Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA zachęcamy do udziału w tej wyjątkowej akcji.

Na przełomie czerwca i lipca ambasadorzy, partnerzy, goście i wolontariusze jak co roku wyruszą na tatrzańskie szlaki, żeby oczyścić je ze śmieci i zachęcić do współpracy turystów w ramach edukacji ekologicznej. W dniach 31 czerwca – 1 lipca wolontariusze z całej Polski, którzy zgłoszą się do udziału w akcji poprzez formularz na stronie www.czystetatry.pl/rejestracja będą sprzątać Tatry. Wszyscy wyposażeni będą w biodegradowalne worki na śmieci, rękawice, identyfikatory oraz mapy. Każdy będzie mógł wybrać rejon gór, w który chce się udać, tak, by żaden szlak nie został pominięty.

Podstawowym celem akcji Czyste Tatry jest ochrona cennego przyrodniczo obszaru Tatr w większości położonego na terenie parku narodowego. Na obszarze tym występują chronione gatunki roślin i zwierząt, ale unikatowa jest również przyroda nieożywiona. Tatrzański Park Narodowy przecina ok. 245 km szlaków turystycznych. Rocznie odwiedza go ok. 3 mln turystów. Niestety wielu z nich pozostawia po sobie śmieci, co bezpośrednio negatywnie wpływa na ten unikatowy ekosystem.

W dobie intensywnych zmian środowiskowych stawiających przed samorządem wyzwanie intensyfikacji działań na rzecz kształtowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Krakowa Miasto podejmuje liczne działania edukacyjne w zakresie ekologii. Wśród tych działań wyróżnia się funkcjonująca od 1 października 2016 roku w ramach krakowskiej Ekospalarni ścieżka edukacyjna, będąca integralną częścią ZTPO – powstałą wraz z zakładem na etapie projektowania. Od tego czasu krakowską Ekospalarnię odwiedziło już ponad 5000 osób, głównie uczniów krakowskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ścieżkę ekologiczną wraz z pracownikami zakładu przemierzają również studenci oraz dorośli mieszkańcy Krakowa, a także specjaliści w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi z całej Polski i Europy.

Technologia termicznego przekształcania odpadów to najbardziej dojrzałe i proekologiczne rozwiązanie w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Rozwiązanie zapewniające odzysk energii w procesie termicznego przekształcania odpadów stanowi podstawę systemów gospodarki odpadami w wielu krajach europejskich o wysokich standardach ekologicznych, np. w Szwecji. Część energii wytworzonej w krakowskiej Ekospalarni spełnia kryteria „Zielonych certyfikatów”, czyli świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Krakowska Ekospalarnia, jako pierwszy w Polsce zakład zajmujący się termicznym przekształcaniem odpadów, uzyskała świadectwo produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także