Komunikat archiwalny

Nowohuckie remonty w rękach rad dzielnic

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przekazał do pięciu nowohuckich rad dzielnic listy zadań po weryfikacji z programu „Nowa Huta dziś”. Dzielnice na ich podstawie przygotują listy, które zostaną przyjęte w formie uchwały, a następnie przesłane do ZIKiT do 30 czerwca.

Nowohuckie remonty w rękach rad dzielnic
Fot. Paweł Krawczyk / krakow.pl

Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły lub głosować na wskazane remonty do 31 maja poprzez ankietę internetową zamieszczoną na stronie zikit.krakow.pl, telefonicznie przy pomocy asystenta lub osobiście w siedzibie ZIKiT przy ul. Centralnej 53. Łącznie do siedziby miejskiej jednostki wpłynęło aż 500 zgłoszeń. Akcja dotyczyła zadań remontowych, np. naprawy nawierzchni jezdni, wymiany chodnika czy oświetlenia. Na wszystkie zadania zarezerwowanych jest 2 mln zł, a realizacja planowana jest do 30 listopada br.

Każdy zgłoszony przez mieszkańców pomysł był weryfikowany przez inspektorów ZIKiT. Do kolejnego etapu, czyli przesłania alfabetycznych list do rad dzielnic, zakwalifikowało się 305 zadań remontowych. Pozostałe nie spełniły wymogów formalnych, czyli np. wykraczały poza zakres obowiązków ZIKiT (budowa wiat śmietnikowych, język angielski w szkołach, przekazanie książek do bibliotek), dotyczyły remontów na gruntach prywatnych a nie gminnych, nie były remontem tylko zadaniem inwestycyjnym, albo zostały już ujęte we wcześniejszych planach remontowych ZIKiT-u.

Co ważne, wszystkie zadania wykraczające poza kompetencje ZIKiT zostały przekazane do innych jednostek miejskich, np. ZZM czy ZIS. Poza tym ponad 10 zgłoszeń dotyczących oznakowania czy nowej organizacji ruchu, trafiło do Zespołu Inżynierii Ruchu w ZIKiT.

Największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Dzielnicy XVIII Nowa Huta, którzy oddali 210 głosów na 87 zadań. W Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie zagłosowało 34 mieszkańców na 28 zadań; w Dzielnicy XV Mistrzejowice 21 głosów na 11 zdań; w Dzielnicy XIV Czyżyny 21 głosów na 9 zadań; a w Dzielnicy XVI Bieńczyce: 13 głosów oddano na 10 zadań.

Warto zaznaczyć, że na wszystkie wybrane zadania do realizacji przewidziana jest w sumie kwota 2 mln zł, która zostanie rozdysponowana dla poszczególnych dzielnic według określonych kryteriów:

  • 40 procent dla każdej dzielnicy;
  • 40 procent proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej dzielnicy;
  • 20 procent proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub terenów Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych;

W sumie podział środków finansowych będzie wyglądał następująco:

Nowa Huta dziś!

Harmonogram akcji "Nowa Huta dziś":

  • do 31 maja: czas zgłaszania wniosków (ZAKOŃCZONE);
  • do 18 czerwca: weryfikacja zadań i przekazanie do rad dzielnic (ZAKOŃCZONE);
  • do 30 czerwca: ustalenie przez rady dzielnic ostatecznych list rankingowych;
  • do 30 listopada: realizacja zadań;
  • do 15 stycznia 2018 r.: sprawozdanie z realizacji.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także