Komunikat archiwalny

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie z medalem „Cracoviae Merenti”

W środę 21 czerwca, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider wręczyli brązowy medal „Cracoviae Merenti” Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu. W imieniu laureata wyróżnienie odebrał prof. dr hab. Igor Gościński, przewodniczący Towarzystwa. Oprawę muzyczną zapewnił zespół instrumentalny Trio Soundtrack. „Cracoviae Merenti” to najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznawane przez Radę na wniosek Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie z medalem „Cracoviae Merenti”
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

- Towarzystwo Lekarskie Krakowskie na stałe zapisało się w historii Polski, polskiej medycyny i w dziejach Krakowa. W ciągu ponad stu 50 lat swojej działalności, przerwanej jedynie okupacją hitlerowską, skutecznie inicjowało badania naukowe, jednoczyło środowiska lekarskie i upowszechniało w świecie wiedzę o osiągnięciach polskiej medycyny – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. 

- W istocie fenomen Towarzystwa polega na tym, że nigdy nie było ono organizacją czysto zawodową. Jego charakter od samego początku kształtowali miłośnicy sztuki, znawcy historii, wybitni humaniści i społecznicy, ludzie wielu pasji – podkreślił prezydent. 

Wspomniał przy tym, że doktor Henryk Jordan zorganizował pierwszy na naszym kontynencie park edukacyjny dla dzieci; na wniosek Alfreda Obalińskiego otwarto pierwszą stację pogotowia ratunkowego w Polsce; profesor Maria Rybakowa przyczyniła się do rozwoju kontaktów z polskimi lekarzami na wschodzie; profesor Zdzisław Jan Ryn zasłynął jako dyplomata, znakomity badacz Andów i propagator dorobku Ignacego Domeyki; profesor Igor Gościński zasłużył się dla polskiej kultury i utrwalania pamięci o czasach okupacji; a prof. Aleksander Skotnicki otrzymał prestiżową nagrodę imienia księdza Musiała – za działalność społeczną w duchu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Cracoviae Merenti

 - Lista nazwisk wybitnych osobowości tworzących historię Towarzystwa jest imponująca. Są na niej wielkie historyczne postaci: Józef Dietl, Maciej Leon Jakubowski, Julian Aleksandrowicz – ale tak naprawdę należałoby tutaj wymienić wszystkich 56 prezesów i dziesiątki uczonych, lekarzy – nie wyłączając obecnych na tej sali (obrad - przyp. red.) znakomitych specjalistów najróżniejszych dziedzin medycyny – dodał Jacek Majchrowski.  

 - Kraków pod wodzą prezydenta Dietla wszedł na drogę do nowoczesności dzięki znaczącemu zwiększeniu wydatków na inwestycje, ale też dzięki obywatelskiej postawie swoich elit – podsumował prezydent.

- Pragniemy złożyć Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu serdeczne podziękowania za jego długoletnią działalność, bogatą 150-letnią historię, piękne tradycje, ogromny dorobek i wspaniałe osiągnięcia zgromadzone na przestrzeni minionych lat i przekazywane z dumą następnym pokoleniom - powiedział przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.


Stowarzyszenie krakowskich lekarzy powstało w 1866 roku z inicjatywy doktora Aleksandra Augusta Kremera, jako trzecie – po wileńskim i warszawskim – na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. Od początku było nie tylko organizacją zawodową lekarzy, ale stawiało sobie też za cel krzewienie patriotyzmu i odzyskanie niepodległości przez Polskę. Szczególnie ważnym organem krakowskiego środowiska medycznego był wydawany „Przegląd Lekarski”, który w początkach lat 60. XX wieku stał się oparciem dla dokumentowania zbrodni ludobójstwa i Holokaustu. Tzw. zeszyty oświęcimskie wydawane z inicjatywy profesorów Antoniego Kępińskiego i Stanisława Kłodzińskiego pod redakcją profesora Józefa Bogusza, stały się unikalnym w skali świata źródłem wiedzy o cierpieniach ofiar nazistowskich zbrodni i dwukrotnie nominowane były do pokojowej nagrody Nobla.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie od początku działało prężnie przyczyniając się do wszechstronnego, nie tylko naukowego rozwoju Krakowa. Komisja Higieniczna walczyła o poprawę stanu sanitarnego miasta, przygotowywała ustawy o szczepieniach, chorobach zakaźnych. Komisja Balneologiczna prowadziła badania w miejscowościach uzdrowiskowych, a Komisja Przemysłowa popierała produkcję krajowych narzędzi chirurgicznych.

Dzięki wsparciu Towarzystwa zorganizowano pierwszą w Europie wystawę przyrodniczo lekarską i wydano pierwszy w historii „Słownik terminologii lekarskiej polskiej”.

Towarzystwo zasłużyło się również znacząco dla samorządu lekarskiego. Jego zabiegi doprowadziły do powstania Izb: Krakowskiej i Lwowskiej. Od 1951 roku stanowi Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Skupia w swoich szeregach znakomitych lekarzy, specjalistów z wielu dziedzin. We współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie niesie pomoc lekarzom pochodzenia polskiego na Białorusi i Ukrainie. Ze swoją bogatą, 150-letnią historią, wybiegając ponad profil jednej specjalizacji medycznej, jest jednym z istotnych punktów na mapie naukowej i kulturalnej Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także