Komunikat archiwalny

Medal dla Towarzystwa

21 czerwca, punktualnie w południe prof. dr hab. Igor Gościński, Przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego odebrał w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa brązowy Medal Cracoviae Merenti, przyznany tej instytucji.

Medal dla Towarzystwa
Fot. instagram.com/radamiastakrakowa/

- Jestem głęboko wzruszony, że przyjąłem to wysokie odznaczenie w imieniu wszystkich członków Towarzystwa, dla wszystkich tych, którzy w ciągu 150 lat istnienia działali dla dobra Krakowa - mówił podczas uroczystej sesji prof. Igor Gościński.

- Rok 1866 był szczególnym momentem w dziejach stolicy Małopolski. Wówczas to z inicjatywy dr Aleksandra Kremera zostało powołane do życia Towarzystwo Lekarskie Krakowskie. Skupia ono w swoich szeregach znakomitych lekarzy, specjalistów z wielu dziedzin. Jako swój cel nadrzędny wskazuje: rozwijanie wiedzy i podnoszenie poziomu naukowego oraz kwalifikacji zawodowych swoich członków, jak również organizowanie konferencji, sympozjów naukowych, spotkań poświęconych przypominaniu wybitnych postaci polskiej medycyny oraz prowadzenie działalności wydawniczej. Do jego głównych celów należy ponadto okazywanie wsparcia lekarzom – emerytom i ich rodzinom oraz absolwentom studiów medycznych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Dziś pragniemy złożyć Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu, serdeczne podziękowania za jego długoletnią działalność, bogatą 150-letnią historię, piękne tradycje, ogromny dorobek i wspaniałe osiągnięcia zgromadzone na przestrzeni minionych lat i przekazywane z dumą następnym pokoleniom.

Szanowny Laureacie Brązowego Medalu Cracoviae Merenti, życzymy Ci z całego serca, abyś jeszcze przez kolejne stulecia prowadził swoją zaszczytną działalność i nadal przynosił chlubę naszemu miastu – mówił Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także