Komunikat archiwalny

Bezpieczne lato w mieście

Poprawa bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży w wakacje – tym tematem zajęto się podczas dwóch posiedzeń komisji: Praworządności oraz Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Bezpieczne lato w mieście
Fot. fot.T. Korczyński

Pierwsze odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności, podczas którego o bezpiecznym wypoczynku dzieci opowiadała Dyrektor Wydziału Edukacji - Anna Korfel-Jasińska.

Miasto stara się zapewnić kompleksową opiekę. Praktycznie wszystkie samorządowe przedszkola będą dyżurować w czasie wakacji.  Z kolei uczniowie szkół podstawowych mają możliwość uczestniczenia w akcji „Lato w mieście 2017”. Szkół, które zdecydowały się uczestniczyć w akcji jest 79. Na razie zgłosiło się ponad tysiąc uczestników, a miasto przeznaczyło na ten cel 1 235 000 zł. Z kolei 50 tys. zł przeznaczono na bezpłatne wejściówki na baseny. Jest też konkurs ofert, w którym uczestniczą podmioty niesamorządowe i na cele związane z ich działalnością wakacyjną przeznaczono 500 tys. zł.

W ofercie przygotowanej przez szkoły i placówki oświatowe przeważają zajęcia stacjonarne, prowadzone na terenie placówek, m.in.: gry i zabawy integracyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, sportowe, komputerowe, z robotyki, spotkania z policją i strażą miejską, oraz zajęcia w terenie.

Radna Agata Tatara pytała, czy jest znany rozkład środków dla niepublicznych organizacji. Pytała dlatego, że – jak twierdziła – w ostatnich latach zdarzało się, że jedna organizacja zgarniała całe pieniądze przewidziane na taką działalność. Dyrektor Anna Korfel-Jasińska odpowiedziała, że dominujące podmioty uczestniczące w konkursie ofert to ZHP, ZHR oraz parafie.

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Adam Chrapisiński poinformował, że szacuje iż 200-300 osób będzie w czasie wakacji korzystać z pomocy ośrodka. Jak stwierdził, wśród młodzieży jest coraz więcej osób z problemami związanymi z alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi.

Komendant Straży Miejskiej - Adam Młot poinformował natomiast, że przede wszystkim omawiane będą z młodzieżą kwestie bezpieczeństwa nad wodą, na drodze, kilka stricte wakacyjnych akcji dla dzieci.

Komendant Miejski Policji - Rafał Leśniak mówił o akcji Bezpieczne Wakacje 2017. Rozpoznanie miejsc wypoczynku zbiorowego, przede wszystkim miejsca nad wodą, do tego kontrole techniczne pojazdów i kontrole kierowców – to priorytety na wakacje.

Radny Krzysztof Durek pytał czy policyjne patrole zawsze będą podjeżdżać sprawdzić stan techniczny pojazdu po otrzymaniu stosownego zgłoszenia. Według radnego w zeszłym roku zdarzały się sytuacje, w których policjanci nie chcieli sprawdzać stanu technicznego autokarów, reagowali jedynie na zgłoszenia o złym stanie psychofizycznym kierowcy. Komendant Leśniak odpowiedział, że jak najbardziej policjanci będą podjeżdżali, żeby sprawdzić stan techniczny pojazdu.

Ten sam temat zdominował posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Na posiedzeniu tej komisji obecny był również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Witold Kramarz, który opowiedział o planach na wakacje.

Jak poinformował radnych, w wakacje funkcjonować będzie 36 placówek: 3 podwórkowe, 5 specjalistycznych i 28 opiekuńczych ( z czego 2 będą działały tylko  w okresie wakacyjnym na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Placówki wsparcia dziennego opiekuńcze i specjalistyczne dysponują łącznie 1995 miejscami. Placówki będą funkcjonowały przez całe wakacje, we wszystkie dni robocze.

W czasie wolnym od nauki szkolnej placówki planują zorganizowanie warsztatów edukacyjnych, psychoedukacyjnych, sportowych, plastycznych, kulinarnych oraz fotograficznych. Ponadto dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w wielu wyjściach na terenie Krakowa m.in. do muzeów, kin, na basen, do parku trampolin, na ściankę wspinaczkową, do ZOO, ogrodu botanicznego, na krakowskie kopce, wezmą też udział w rejsie statkiem po Wiśle. Podczas wakacji zaplanowane zostały spotkania profilaktyczne ze Strażą Miejską i Policją.

Dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostaną jednodniowe wyjazdy poza Kraków np. do Puszczy Niepołomickiej, Pieskowej Skały, Bochni czy Wieliczki, Tenczyna.

Oprócz zajęć w placówkach i jednodniowych wyjazdów, wychowankom zaproponowano również udział w koloniach oraz obozach wędrownych i sportowo-rekreacyjnych. Planuje się wyjazdy wakacyjne nad Morze Bałtyckie, w Beskidy, na Mazury, do Myczkowców, Zakopanego, Korbielowa, Soli koło Żywca, Żarnowca, Odporyszowa, Rabki Zdroju, Zubrzycy Dolnej, Warszawy, Gdańska, Kołkówki k. Tuchowa.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także