Komunikat archiwalny

Las Borkowski będzie oficjalnie lasem?

Zapadła decyzja, dzięki której Las Borkowski przestanie być lasem jedynie z nazwy. Wydział Geodezji orzekł o zmianie danych ewidencyjnych działek – z opisanych symbolem Tr (tereny różne) na Ls (lasy). Oznacza to, że wszelkie działania wobec roślinności będą podlegały rygorom ustawy o lasach, a nie zliberalizowanej w tym roku ustawie o ochronie przyrody.

Las Borkowski będzie oficjalnie lasem?
Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Sprawa przekwalifikowania gruntów Lasu Borkowskiego toczy się od 2006 roku, kiedy to na wniosek jednego z właścicieli kilkunastu działek zostało wszczęte postępowanie, mające na celu ustalenie użytków i klas gruntów podlegających gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W kolejnych latach wydawane były decyzje w sprawie przekształcenia części z tych gruntów na las, które były zaskarżane przez właścicieli.

Obecnie, po ponownym rozpoznaniu sprawy i uzupełnieniu materiału dowodowego, wydano decyzje Prezydenta Miasta Krakowa z 28 czerwca 2017 r orzekające o zmianie danych ewidencyjnych objętych operatem ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nr 43, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, dotyczące działek Nr 229/4, 229/8, 229/9, gdzie działce Nr 229/9 o pow. 0.3077 ha, w miejsce dotychczasowego użytku – Tr, ujawniono użytek – Ls, oraz o zmianie danych ewidencyjnych objętych operatem ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nr 44, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, dotyczące działek Nr 1/82, 1/93, 1/95, 1/99, 1/136 i 1/137, gdzie działkom Nr 1/82, 1/95, 1/99, 1/136 i 1/137 w miejsce dotychczasowego użytku – Tr ujawniono użytek – Ls. Wydane decyzje nie są ostateczne.

 

 

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA