Komunikat archiwalny

Co do remontu w ramach programu „Nowa Huta dziś!”?

Pięć nowohuckich rad dzielnic wskazało listy rankingowe remontów ulic, chodników i oświetlenia, które będą realizowane w tym roku w ramach programu „Nowa Huta dziś!”. Listy rankingowe powstały na bazie głosów od mieszkańców Nowej Huty. W sumie na cały program przeznaczonych jest 2 mln zł. Termin prac przewidziany jest na koniec listopada 2017 roku.

Co do remontu w ramach programu „Nowa Huta dziś!”?
Fot. Paweł Krawczyk / krakow.pl

Przypominamy, że mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły lub głosować na wskazane remonty do 31 maja poprzez ankietę internetową, telefonicznie przy pomocy asystenta lub osobiście w siedzibie ZIKiT przy ul. Centralnej 53. Akcja obejmowała zadania remontowe, np. naprawę nawierzchni jezdni, wymianę chodnika czy oświetlenia. Każdy zgłoszony przez mieszkańców pomysł był weryfikowany przez inspektorów ZIKiT. Do etapu przesłania alfabetycznych list do Rad Dzielnic zakwalifikowało się 305 zadań remontowych.

Kolejnym etapem było wskazanie przez nowohuckie rady dzielnic remontów do realizacji. Listy rankingowe przedstawiają się następująco:

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny:

 1. Chodnik na ul. Isep (pomiędzy ul. Siwka a ul. Cuplową): 130 tys. zł
 2. Remont chodnika na os. 2 Pułku  Lotniczego przy blokach nr 44-45: 30 tys. zł
 3. Ul. Medweckiego - remont chodnika w rejonie CH Czyżyny: 35 tys. zł
 4. Ul. Medweckiego: nakładka na ok. 100 m (1 kierunek, 2 pasy ruchu): 150 tys. zł

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice:

 1. Wykonanie lamp na Plantach Mistrzejowickich (56 lamp)
 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Hołdu Pruskiego i ul. Próchnika:
  • od budynku wodociągów w stronę bloku 52 na os. Bohaterów Września
  • od bloku 52 w kierunku bloku 45 na os. Bohaterów Września

3. Chodnik przy ul. Jadźwingów na odcinku od ul. Kruszwickiej w kierunku ul. Dmowskiego do wysokości bloku nr 13 wraz z zamontowaniem słupków drogowych (blokujących)

4. Poszerzenie chodnika na pętli  tramwajowej os. Piastów wraz z remontem sięgacza

5. Ul. Sapiehy 51 – wyrównanie nawierzchni na wyznaczonym odcinku drogi

6. Remont ul. Świdnickiej

7. Remont ul. ks. Jancarza od pętli autobusowej w kierunku skrzyżowania z ul. Parnickiego

Rada Dzielnicy XVI:

 1. Remont parkingu na os. Kazmierzowskim 18 i dróg dojazdowych do niego (jezdnia ul. Łokietkówny i ul. Andegaweńskiej w kierunku Szajnowicza-Iwanowa (do wyczerpania środków)

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie:

 1. Remont ul. Darwina: 50 tys.
 2. Ul. Grębałowska – nakładka: 55 tys. zł
 3. Nakładka asfaltowa ul. Petofiego rejon nr 10-20: 50 tys. zł
 4. Nakładka asfaltowa ul. Petofiego za MPWiK na ul. Architektów: 50 tys.760 zł
 5. Remont chodnika na ul Lubockiej: 18 tys. zł
 6. Remont nawierzchni na ul. Mycielskiego: 45 tys. zł
 7. Ul. Łuczanowicka (za Gimnazjum nr 43): 40 tys. zł

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta:

1. Remont deptaka pomiędzy dawnym kinem Świt a ZUS-em

2. ul. Żeromskiego – remont chodnika wzdłuż os. Słonecznego

Przypominamy, że na wszystkie wybrane zadania do realizacji przewidziana jest w sumie kwota 2 mln zł, która zostanie rozdysponowana dla poszczególnych dzielnic według określonych kryteriów:

 • 40% dla każdej dzielnicy
 • 40% proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej dzielnicy
 • 20% proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub terenów Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych

W sumie podział środków finansowych wygląda następująco:
Nowa Huta dziś statystyki

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także