Komunikat archiwalny

Studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w opracowaniu

10 lipca podpisano umowę na opracowanie „Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa”. Jego celem jest określenie możliwości wykorzystania istniejącej sieci kolejowej na terenie miasta dla przewozów pasażerskich w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Opracowanie ma być gotowe pod koniec tego roku.

Studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w opracowaniu
Fot. stock.tookapic.com

Szczególnej analizie zostaną poddane możliwości uruchomienia przewozów pasażerskich na „dużej” i „małej obwodowej” (odpowiednio: liniach nr 8, 91, 95 oraz linii nr 100). Ponadto, zostaną przeanalizowane możliwości wykorzystania linii kolejowej nr 947 (trasa do Łęgu) jak również połączeń na osi wschód – zachód (m.in. od lotniska do Nowej Huty).

W ramach opracowania wykonawca wskaże optymalną częstotliwość kursowania linii jak również lokalizację i ilość przystanków. Zostanie przeanalizowany stan techniczny infrastruktury kolejowej i stan prawny z uwzględnieniem realizowanych i planowanych inwestycji. Ponadto zostaną zaproponowane połączenia systemu SKA z obecnie funkcjonującą komunikacją miejską mające na celu zwiększenie dostępności systemu, poprawę jakości obsługi pasażerów oraz skrócenie czasu podróży. Wykonawca dokona również analizy dojść pieszych do przystanków uwzględniającą obecną i przyszłą strukturę zabudowy, istniejące ciągi piesze oraz przeszkody występujące w terenie. Analiza ta będzie podstawą do wyznaczenia lokalizacji i rozmieszczenia przystanków.

Wykonawca przedstawi szacunek kosztów inwestycji dla przyjętych wariantów rozwiązań, który będzie uwzględniał m.in. koszty: robót budowlanych, wykupu gruntów, funkcjonowania poszczególnych linii SKA, w tym zakupu taboru.

W ramach opracowania wykonawca porówna istniejące, rzeczywiste dane dotyczące wielkości ruchu pasażerskiego na funkcjonujących obecnie liniach SKA z prognozami ruchu opracowanymi we wcześniejszych materiałach studialnych.

Co ważne, miasto intensywnie wspiera projekt Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (poprzez budowę nowych przystanków SKA na terenie Krakowa) – w czerwcu rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu koncepcyjnego i budowlanego dotyczącego budowy przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej – Kraków Prądnik Czerwony. Działania zostały zainicjowane przez Gminę Miejską Kraków. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, planowany termin odbioru wyznaczono na drugą połowę 2018 roku. Więcej o planie budowy nowego przystanku kolejowego w Krakowie TUTAJ.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także