Komunikat archiwalny

Zapoznaj się z planem dla Mistrzejowic

20 lipca odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wykładanym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego „Mistrzejowice – ks. Jancarza”.

Zapoznaj się z planem dla Mistrzejowic
Fot. bip.krakow.pl

Trzy główne założenia planu to:

  • wykorzystanie planowania urbanistycznego jako wsparcia programu rehabilitacji osiedli blokowych poprzez: zabezpieczenie ładu przestrzennego osiedli, ochronę i kształtowanie sieci przestrzeni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni wewnątrzosiedlowej, wprowadzenie prawidłowej polityki parkingowej;
  • ochrona wartości przyrodniczo-kulturowo-rekreacyjnych poprzez: zabezpieczenie funkcjonowania fortu jako miejsca o znaczeniu lokalnego centrum historyczno-kulturowego, ochronę terenów zieleni urządzonej o wysokich walorach przyrodniczych, towarzyszącej potokowi Sudół i Fortowi 48 Batowice oraz Plant Mistrzejowickich;
  • wykluczenie z zabudowy zinwentaryzowanych osuwisk oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych wystąpieniem ruchów masowych, których ewentualne zagospodarowanie musi przewidywać przeciwdziałania propagacji procesów geodynamicznych.

Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, w sali Portretowej. Wyłożenie do publicznego wglądu trwa do 24 lipca.

Szczegóły na bip.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także