Komunikat archiwalny

Konkurs dla niepełnosprawnych artystów

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił 15. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych”. Biorą w nim udział osoby korzystające z warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej. Niepełnosprawni artyści z Krakowa i Małopolski mogą składać prace do 8 września w małopolskim oddziale PFRON, który mieści się na ul. Na Zjeździe 11.

Konkurs dla niepełnosprawnych artystów
Fot. pixabay.com

Tegoroczny tytuł konkursu to „Moja ojczyzna”, a do wyboru są cztery kategorie:

  • malarstwo i witraż (akwarele, pastele, gwasz, olej, farby w sprayu itp., na dowolnym podłożu, np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
  • rysunek i grafika (ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia, tusz itp., techniki powtarzalne, np. drzeworyt i linoryt),
  • rzeźba kameralna i płaskorzeźba (rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych),
  • tkanina i aplikacja (hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty).

Każda placówka może zgłosić po dwie prace z każdej kategorii, tj. w sumie do ośmiu prac.

Konkurs ma popularyzować szeroko rozumianą ideę integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Prace oceni komisja konkursowa powołana przez prezesa zarządu PFRON. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Dla autorów nagrodzonych dzieł przewidziano pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a placówki, z których pochodzą nagrodzone i wyróżnione prace w etapie ogólnopolskim, otrzymają nagrody pieniężne.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.

 

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także