Komunikat archiwalny

Rusza ponowny nabór do programu „Otwarty Kraków”

Ruszył kolejny konkurs ofert w ramach programu „Otwarty Kraków”, wspierającego integrację cudzoziemców – informuje Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Oferty można składać do 11 sierpnia do godz. 15.00.

Rusza ponowny nabór do programu „Otwarty Kraków”
Fot. ngo.krakow.pl

Warto zaznaczyć, że zgłaszane projekty powinny wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale Rady Miasta i mieć charakter informacyjny lub edukacyjny w kontekście celu głównego programu tj. wdrożenie i realizacja polityki otwartości miasta Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez:

  1. budowanie wśród mieszkańców Krakowa poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości;
  2. kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych;
  3. działanie nastawione na identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie społeczeństwa międzykulturowego.

Przypominamy, że ogłoszony został także nabór do komisji konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert. Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 lipca o godz. 15.00.

Więcej informacji tutaj.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także