Komunikat archiwalny

Park kulturowy Stare Miasto - terminy spotkań konsultacyjnych

Miasto chce aktualizacji uchwały w sprawie parku kulturowego Stare Miasto. Do 15 września można zgłaszać uwagi. Projekt uchwały dostępny jest tutaj.

Park kulturowy Stare Miasto - terminy spotkań konsultacyjnych
Fot. Tomasz Stankiewicz

Do 15 września można zgłaszać uwagi do projektu nowelizacji przepisów obowiązujących w parku kulturowym Stare Miasto. Wnioski można przesyłać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK pismem lub mailem: kd.umk@um.krakow.pl.

Harmonogram konsultacji:

  • Od 28 sierpnia do 1 września 2017 r. oraz od 4 września do 8 września 2017 r. w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Wszystkich Świętych 11, pokój nr 35, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 14:00 będzie działał punkt konsultacyjny.
  • W dniach 29 i 31 sierpnia 2017 r. oraz 5 września 2017 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, w godzinach od 15:30 do 19:00 będzie działał punkt konsultacyjny.
  • W ramach konsultacji społecznych zaplanowano również otwarte spotkania w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10. Pierwsze odbędzie się 7 września, kolejne 12 i 14 września. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem parku kulturowego.

Przypomnijmy, że uchwała wprowadzająca ochronę krajobrazu kulturowego i historycznego przestrzeni Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim została przyjęta w 2010 roku. Kraków był pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się na takie rozwiązanie na obszarze „żywego”, mocno zurbanizowanego obszaru miejskiego.

Zdaniem inicjatorów zmian, niektóre rodzaje aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją i estetyką Starego Miasta, zakłócając krajobraz kulturowy historycznego centrum Krakowa, chronionego parkiem kulturowym. Konieczne jest również doprecyzowanie treści niektórych obecnie obowiązujących przepisów, których praktyczne stosowanie stwarza trudności interpretacyjne.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także