Komunikat archiwalny

Zapraszamy do aktualizacji mapy organizacji pozarządowych

Biuro Miejskiego Ośrodka Wpierania Inicjatyw Społecznych intensyfikuje działania mające na celu rozbudowę i aktualizację katalogu organizacji pozarządowych obecnych w miejskim portalu ngo.krakow.pl. Dzięki indywidualnemu profilowi każda z organizacji może m.in. samodzielnie informować o swojej działalności, promować wizerunek, realizować współpracę z innymi organizacjami i miastem. Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Krakowa do aktualizacji oraz rejestracji danych kontaktowych.

Zapraszamy do aktualizacji mapy organizacji pozarządowych
Fot. ngo.krakow.pl

Mając na uwadze efektywne wykonywanie zadań publicznych poprzez włączenie w ich realizacje organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie sieciowania sektora, Biuro MOWIS zachęca wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Krakowa do aktualizacji oraz rejestracji swoich danych kontaktowych na mapie krakowskich organizacji pozarządowych.

Aktualizacja ma służyć budowaniu dobrych relacji i współtworzeniu przestrzeni sprzyjającej rozwojowi NGO-sów i jednocześnie lokalnej społeczności. Posiadanie aktualnych danych kontaktowych umożliwi sprawniejszą organizację przygotowywanych inicjatyw na terenie naszego miasta. Dzięki obecności w bazie organizacje budują swoją wiarygodność, mają dostęp do danych kontaktowych innych organizacji, promują swoją działalność, mogą zapoznać się z działaniami innych organizacji, wyszukiwać partnerów wspólnych projektów, na bieżąco zarządzać profilem swojej organizacji.

Do dyspozycji organizacji pozarządowych przygotowano narzędzia, strony umożliwiające aktualizacje oraz założenie indywidualnego profilu dla organizacji pozarządowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ngo.krakow.pl.

 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także