Komunikat archiwalny

Strategia rozwoju Krakowa – weź udział w konsultacjach

W poniedziałek 7 sierpnia rozpoczęły się konsultacje projektu dokumentu „Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia rozwoju Krakowa”, połączonego z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać do 27 sierpnia.

Strategia rozwoju Krakowa – weź udział w konsultacjach
Fot. Magiczny Kraków

Na podstawie art. 39 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 353, z późn. zm.), Urząd Miasta Krakowa ogłasza konsultacje projektu dokumentu „Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia rozwoju Krakowa” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Konsultowany projekt dokumentu, wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl. Z dokumentem można się również zapoznać osobiście w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4, pok. 332 lub 331.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać od 7 do 27 sierpnia, wykorzystując formularz zgłaszania uwag: pocztą elektroniczną na adres: wr.umk@um.krakow.pl, w tytule maila prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne - Projekt SRK2030”, a także pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Miasta – Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

„Tu chcę żyć. Kraków 2030” to hasło szerokiej kampanii, której celem jest zachęcenie mieszkańców do zaangażowania się w prace nad Strategią rozwoju Krakowa do roku 2030. To kluczowy dokument, który wyznacza kierunki miejskiej polityki oraz pokazuje szanse i zagrożenia dla miasta w jego bliższej i dalszej przyszłości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.srk2030.pl.

 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA