Komunikat archiwalny

Są pieniądze na budowę linii tramwajowej w Łagiewnikach

W czwartek, 3 sierpnia, w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy linii tramwajowej w ramach Trasy Łagiewnickiej. Kraków otrzyma na ten cel blisko 100 mln zł.

Są pieniądze na budowę linii tramwajowej w Łagiewnikach
Fot. Trasa Łagiewnicka SA

Projekt, na którego unijne dofinansowanie uzyskało miasto, polega na budowie nowej linii tramwajowej o długości ok. 1,7 km na odcinku od ul. Zakopiańskiej do istniejącej pętli tramwajowej na os. Kurdwanów oraz przebudowie istniejącej linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku ok. 0,6 km. W ramach zadania przebudowane zostaną elementy układu drogowego kolidującego z planowaną inwestycją oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie sieci uzbrojenia terenu, systemu sterowania obszarowego, systemu informacji pasażerskiej. Dodatkowo w ramach projektu przebudowana będzie pętla tramwajowa, powstanie podstacja trakcyjna, a także perony przystankowe. Wykonane będą nasadzenia zieleni.

- Formalnie, realizacja projektu już się rozpoczęła. W przetargu został wyłoniony wykonawca – konsorcjum firm z Budimex SA na czele. Ponieważ inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obecnie trwają prace projektowe. Po ich ukończeniu i uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych nastąpi „wbicie łopaty”, co planowane jest na I kwartał 2018 roku – informuje Mariusz Piątkowski, prezes zarządu spółki Trasa Łagiewnicka, która odpowiada za realizację tego projektu.


Warto wiedzieć, że budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych Krakowa w najbliższych latach. Inwestycja przyczyni się do odciążenia ruchu drogowego w ścisłym centrum i skomunikuje ze sobą południowe dzielnice miasta. Trasa Łagiewnicka umożliwi przejęcie ruchu międzydzielnicowego, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin. Inwestycja polepszy jakość komunikacji miejskiej zwiększając jej przepustowość, a dzięki wybudowaniu skrzyżowań wielopoziomowych zostanie zwiększone bezpieczeństwo ruchu. 

Koszt całości budowy Trasy Łagiewnickiej to 652 194 213,00 zł netto (802 198 881,99 zł brutto). Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem wysokość dofinansowania UE na realizację linii tramwajowej wynosi 97 560 000,00 zł.  Całkowity koszt tego komponentu to 162 565 000,00 zł netto (200 018 049,00 zł brutto).

Co bardzo istotne, budowa Trasy Łagiewnickiej wraz z linii tramwajową otwiera drogę do realizacji zachodniego odcinka III Obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. W tym roku miasto chce powierzyć spółce Trasa Łagiewnicka przygotowanie kolejnych odcinków III obwodnicy. Zostaną rozpoczęte konsultacje społeczne oraz prace związane z opracowaniem koncepcji oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także