Komunikat archiwalny

Dłuższe autobusy i środki z UE

Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa złożył 5 interpelacji międzysesyjnych. Jedną wystosował również do Prezydenta radny Michał Drewnicki.

Dłuższe autobusy i środki z UE
Fot. MPK Kraków

Przewodniczący RMK interpelował w sprawie taboru obsługującego linie autobusowe 151 oraz 451. Bogusław Kośmider oraz lokalni radni i mieszkańcy uważają, że na linii tej jeżdżą za krótkie autobusy. Nie mieszczą się do nich dzieci wracające z SP 97. W szkole tej od września będzie więcej o 100 uczniów.

Interpelacja

Radny interpeluje także w sprawie efektów pozyskania środków z Unii Europejskiej przez miasto oraz miejskie jednostki i spółki z podziałem na: środki na projekty inwestycyjne i bieżące, środki sprzed 2007 r., środki w latach 2007-2013 oraz 2014-2020.

Interpelacja

Radny Kośmider zwrócił się również do Prezydenta w sprawie objęcia opieką stomatologiczną dzieci w szkołach podstawowych. Radny pyta o działania organizacyjne, jakie byłyby potrzebne w tej sprawie oraz nakłady finansowe oraz koszty bieżące utrzymania gabinetów.

Interpelacja

Przewodniczący RMK interpelował także w sprawie utworzenia w Krakowie skweru-placu zabaw dla dzieci autystycznych. Zwrócił się z tym postulatem po otrzymaniu listu od mamy autystycznego dziecka. Pyta Prezydenta o szacowaną ilość dzieci z tym schorzeniem oraz o to, czy wcześniej pojawiały się postulaty w tej sprawie.

Interpelacja

Bogusław Kośmider prosi też o interwencję w sprawie mieszkańców budynku na terenie Szkoły Podstawowej nr 134.

Interpelacja

Natomiast Radny Michał Drewnicki prosi o interwencję w zaniedbanym jego zdaniem Parku Zielony Jar, który leży między osiedlami Na Stoku oraz Wzgórza Krzesławickie. Radny dowodzi, że alejki są w złym stanie, zieleń wymaga pielęgnacji, przydałyby się również nowa tzw. mała architektura. Sugeruje też, aby w trakcie prac w parku powstał wybieg dla psów.

Interpelacja

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także