Komunikat archiwalny

Park kieszonkowy, cudzoziemcy oraz kolizyjne skrzyżowanie

Tym razem interpelacje międzysesyjne złożyli radni Dominik Jaśkowiec oraz Andrzej Mazur.

Park kieszonkowy, cudzoziemcy oraz kolizyjne skrzyżowanie
Fot. tookapic.com

W pierwszej interpelacji radny Jaśkowiec pyta o skrzyżowanie ulic Ostatniej, Łaszkiewicza i Kantora, w sprawie którego zgłosili się do niego okoliczni mieszkańcy. Według nich błędna jest geometria skrzyżowania, przez co stało się ono niebezpieczne i kolizyjne.

Interpelacja

W drugiej z interpelacji wiceprzewodniczący RMK Dominik Jaśkowiec zwraca uwagę na fakt, że na niedawno oddanym do użytku chodniku przy ulicy Stefana Łaszkiewicza zatrzymuje się ciężki sprzęt budowlany. Radny pyta, kto poniesie koszty ewentualnej naprawy chodnika.

Interpelacja

Trzecia z interpelacji opiera się na doniesieniach mieszkańców Olszy o pustym i nieużytkowanym garażu przy ul. Ptasiej, u wylotu z ul. Mieszka I. Według mieszkańców został zbudowany nielegalnie i na terenie nie należącym do osoby, która go wybudowała. Stał się miejscem wysypywania śmieci oraz toaletą. Radny pyta, czy istnieje możliwość wyegzekwowania od właściciela budynku dbania o budynek i jego otoczenie lub wyburzenie go, jeśli został wzniesiony niezgodnie z prawem.

Interpelacja

Radny Mazur pyta Prezydenta o to, ilu w Krakowie jest zameldowanych cudzoziemców oraz z jakich państw pochodzą.

Interpelacja

Sugeruje też rozważenie możliwości, aby w Dzielnicy XV Mistrzejowice powstał park kieszonkowy. Radny sugeruje, w jakim miejscu taki park mógłby powstać.

Interpelacja

W trzeciej z interpelacji radny Mazur prosi Prezydenta, aby firmy koszące trawę na gminnym terenie zwracały większą uwagę na infrastrukturę otoczenia, która niejednokrotnie jest niszczona w trakcie koszenia. Radny ma na myśli m.in.: chodniki, barierki, krzewy oraz młode drzewka.

Interpelacja

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także