Komunikat archiwalny

Pierwsze wnioski po eksperymencie na placu Nowym

Poznaliśmy wstępne wnioski po eksperymencie Fundacji Napraw Sobie Miasto, która wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa, Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu i Zarządu Zieleni Miejskiej zmieniła na trzy tygodnie w lipcu i sierpniu oblicze placu Nowego na Kazimierzu.

Pierwsze wnioski po eksperymencie na placu Nowym
Fot. Magiczny Kraków

Podczas pilotażowego projektu „Nowy Plac Nowy – alternatywna przestrzeń publiczna” zastosowano metodę prototypowania urbanistycznego. Zaproponowano konkretny pomysł na zagospodarowanie placu Nowego i na tej podstawie przez trzy tygodnie obserwowano reakcje mieszkańców, przedsiębiorców i użytkowników placu. Prowadzono konsultacje i warsztaty, tak by poznać ich zdanie. W taki sposób działa prototypowanie. Łatwiej jest rozmawiać, mając przed oczami przykład rozwiązań. To narzędzie, które można wykorzystywać przy konsultowaniu dużych zmian urbanistycznych.

Na podstawie rozmów z mieszkańcami, przedsiębiorcami i użytkownikami placu Nowego można stwierdzić, że problemy Kazimierza nie dotykają tylko kwestii organizacji ruchu czy parkowania. Rozmówcy wskazywali głównie na potrzeby związane ze zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, nieprzestrzeganiu ciszy nocnej i porządku publicznego. Mówiono także o konieczności konsultowania planowanych zmian na Kazimierzu z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

Najważniejszym aspektem tego projektu jest to, że ludzie integrowali się wokół projektu, a przede wszystkim wokół zmian na Kazimierzu. Podczas warsztatów wyrażali oni mocną chęć dalszej współpracy nad zmianami na placu Nowym. Charakter projektu, który zapewnił duży rozgłos w lokalnych mediach sprawił, że ludzie zaangażowali się w niego i chętniej mówili o problemach związanych z placem Nowym, nie tylko tych związanych z komunikacją. 

Kolejnym istotnym wnioskiem ze spotkań jest brak klarownej koncepcji funkcjonowania placu Nowego (plac targowy czy plac miejski) oraz Kazimierza (dzielnica mieszkaniowo-usługowa czy centrum rozrywki). Dopiero po opracowaniu kierunku rozwoju można rozmawiać na temat zmiany organizacji ruchu na tym terenie.

Warto zaznaczyć, że pełne wnioski z przeprowadzonych konsultacji zostaną ujęte w opracowywanym obecnie raporcie. Pełny raport Fundacja Napraw Sobie Miasto ma przekazać do Urzędu Miasta Krakowa pod koniec sierpnia.

 

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także