Komunikat archiwalny

MPO przygotowuje się na zimę

W tym roku na ulice Krakowa ma wyjechać 246 jednostek odśnieżających i czyszczących ulice podczas zimy. Radni z Komisji Infrastruktury mieli okazję obejrzeć sprzęt przygotowany na sezon zimowy, a także zapoznać się z nowymi nabytkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

MPO przygotowuje się na zimę
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

4 września MPO zawarło umowy z wykonawcami zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta. W tym roku na ulice wyjedzie 246 jednostek odśnieżających i czyszczących ulice podczas zimy, w tym 67 solarek i 39 jednostek do utrzymywania czystości chodników. Ubiegłoroczna „Akcja Zima” wyniosła miasto 23 934 690 zł. Przewiduję się,  że w tym roku może być podobnie, ale będzie to oczywiście zależeć od ilości opadów i temperatur.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zaprezentowało radnym również nowy sprzęt do czyszczenia ulic i chodników, który można wykorzystywać zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Jest to przede wszystkim związane z częstotliwością czyszczenia, a także ze zmianą sposobu. Od 2017 roku objęto czyszczeniem wszystkie ulice, których nawierzchnia umożliwia mechaniczne czyszczenie i od tego roku MPO czyści 2 287 km tech. W ciągu kilku lat zmieniono całkowicie sposób oczyszczania ulic. W tym momencie wszystkie ulice w mieście są myte. – Dzięki temu w sezonie letnim, praktycznie wyeliminowaliśmy nadmierną (ponadnormatywną) ilość pyłów PM 2,5 w powietrzu – mówił Henryk Kultys, dyrektor MPO Kraków.

W sumie w 2016 roku zakupiono 25 sztuk nowoczesnego sprzętu, w tym 7 zamiatarek różnego typu i 17 samochodów do przewozu nieczystości. Łączny koszt zakupu sprzętu wynosił 8 478 021 zł. W 2017 roku zabezpieczono dodatkowo sprzęt na sezon zimowy i zakupiono między innymi 7 posypywarek z pługiem.

Jednak miasto coraz częściej stawia na sprzęt ekologiczny, dlatego w ubiegłym roku zakupiono elektryczne pojazdy służące do utrzymywania czystości. Natomiast w tym roku MPO rozpoczęło testy miejskich odkurzaczy elektrycznych. Czyszczą one przede wszystkim śmieci uliczne, jak liście. Mogą być również wykorzystywane do oczyszczania trudno dostępnych przestrzeni miedzy parkującymi samochodami.

Zakup nowoczesnego sprzętu wiąże się także z przeprowadzonymi w 2015 roku badaniami pyłów miejskich, które znajdują się na ulicach i chodnikach. MPO wraz z Politechniką Krakowską przeprowadziło serię badań na Alei Krasińskiego (od Powiśla do AGH). Naukowcy gromadzili i badali pyły oraz odpady, które zostały zebrane z ulic podczas zamiatania i mycia dróg i chodników. Analizy wykazały, że większość zanieczyszczeń powietrza i pyłów zawieszonych produkują samochody. W nieczystościach ulicznych znajduję się także pyły PM2.5 i PM10, które nie będą dostawać się do powietrza dzięki odpowiedniemu i częstemu myciu i zamiataniu ulic. MPO zwiększyło w tym roku teren objęty mechanicznym zmywaniem chodników, gdyż tylko taki sposób oczyszczania ulic spowoduje zmniejszenie ilości pyłów zawieszonych w powietrzu. W budżecie Krakowa na 2017 rok zapewniono ponad 64 mln zł na oczyszczanie miasta.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także