Komunikat archiwalny

Inżynieria mechatroniczna z prestiżową akredytacją ABET

Inżynieria mechatroniczna na poziomie inżynierskim i magisterskim, kierunek prowadzony w języku angielskim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, otrzymał akredytację amerykańskiej organizacji ABET. AGH otrzymała akredytację jako pierwsza uczelnia w Polsce i jedna z niewielu w Europie. To jedyna na świecie inżynieria mechatroniczna w języku angielskim z tym prestiżowym certyfikatem.

Inżynieria mechatroniczna z prestiżową akredytacją ABET
Fot. KSAF AGH

Wydział rozpoczął procedurę ubiegania się o akredytację ABET dwa lata temu. Uczelnia przedstawiała komisji oceniającej raporty dotyczące funkcjonowania kierunku inżynieria mechatroniczna, zasad studiowania, programu studiów oraz losów absolwentów. Przedstawiciele ABET wizytowali AGH w ubiegłym roku. W trakcie pobytu na uczelni uczestniczyli, między innymi, w zajęciach w języku angielskim, rozmawiali ze studentami oraz pracownikami kierunku, oceniali także zgromadzoną na wydziale dokumentację, w tym prace dyplomowe i prowadzone projekty. Raport z wizyty był kolejnym krokiem w stronę otrzymania akredytacji.

Po dwóch latach starań, decyzją komisji akredytacja ABET została przyznana inżynierii mechatronicznej z językiem angielskim jako językiem wykładowym na studiach pierwszego stopnia (na dwa lata) oraz drugiego stopnia (na sześć lat). Drugi kierunek otrzymał akredytację na najdłuższy możliwy okres. Komisja akredytacyjna doceniła przede wszystkim wysokie miejsce Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w rankingach magazynu „Perspektywy”, liczne organizacje studenckie startujące w międzynarodowych konkursach naukowych (np. zespół AGH Space Systems) oraz praktyczny wymiar studiów w połączeniu z językiem angielskim.

– Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanej akredytacji. Wiele wniosków nie przechodzi dogłębnej weryfikacji komisji akredytacyjnej. Nasz przeszedł, choć kilka rzeczy trzeba było zmienić i dostosować do standardów ABET. Ten sukces, to zasługa całego wydziału i pracowników zaangażowanym w proces uzyskania akredytacji, a zwłaszcza naszego koordynatora ds. ABET dra Krzysztofa Mendroka. Liczymy, że w perspektywie kilku lat ta akredytacja przyniesie korzyści dla wydziału w postaci studentów zagranicznych, chcących u nas zdobywać wiedzę. Najwięcej zyskają jednak absolwenci, których dyplom będzie rozpoznawalny przez pracodawców amerykańskich – podkreśla dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Antoni Kalukiewicz – pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia.

ABET to najważniejsza i najbardziej rozpoznawalna wśród studentów akredytacja dla uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych. Obecnie 3709 kierunków w 752 uczelniach w 30 krajach ma ten certyfikat, w tym między innymi MIT i Stanford. Nad oceną akredytowanych kierunków pracuje ponad 2200 ekspertów z przemysłu, szkolnictwa wyższego i instytucji rządowych. Corocznie o jej uzyskanie stara się kilka tysięcy jednostek naukowych z całego świata. Akredytacja ABET sprawi, że studia w AGH staną się atrakcyjne również dla zagranicznych studentów planujących pracować w USA, gdzie ABET ma bardzo duże znaczenie u pracodawców.

Więcej szczegółów na temat akredytacji na stronieŁ http://www.abet.org/.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także