Komunikat archiwalny

Dyrektor Ekospalarni wiceprzewodniczącym CEWEP

Jakub Bator, członek Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, dyrektor krakowskiej Ekospalarni, został wybrany wiceprzewodniczącym CEWEP – konfederacji europejskich zakładów odzysku energii z odpadów (Confederation of European Waste-to-Energy Plants). Wyboru dokonało we wtorek, 12 września walne zgromadzenie CEWEP.

Dyrektor Ekospalarni wiceprzewodniczącym CEWEP
Fot. Krakowski Holding Komunalny / materiały prasowe

CEWEP jest stowarzyszeniem już od 15 lat reprezentującym na szczeblu europejskim zakłady termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii. Zrzesza około 400 zakładów z 22 krajów, m.in. Niemiec, Austrii, Danii, Szwecji, Belgii, Holandii, Francji, Włoch i Polski.

Członkostwo w CEWEP jest podkreśleniem ustawicznego dążenia instalacji spalających odpady z odzyskiem energii do zapewnienia wysokich standardów ekologicznych, minimalizowania szkodliwych emisji dzięki zastosowaniu Najlepszych Dostępnych Technik (BAT- Best Available Techniques) oraz do efektywnego wytwarzania energii z materiałów niezdatnych do wykorzystania w inny sposób.

Spalarnie odpadów z odzyskiem energii pełnią zasadniczą rolę w realizacji zrównoważonego zintegrowanego zarządzania odpadami. Nie tylko zajmują się odpadami nie nadającymi się już do recyklingu przekształcając je w energię, ale również odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu gospodarki w obiegu zamkniętym.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA