Komunikat archiwalny

Porozmawiaj o planie dla Łobzowa

W środę, 20 września odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego „Łobzów – rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”. Spotkanie dla mieszkańców zostanie zorganizowane o godz. 15.30 w sali Portretowej, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Porozmawiaj o planie dla Łobzowa
Fot. bip.krakow.pl

Celem planu jest stworzenie warunków przestrzennych do prawidłowego funkcjonowania Łobzowa w oparciu o zasady ładu przestrzennego. W planie ujęta jest ochrona wartości krajobrazowych i przyrodniczych oraz znalezienie kompromisu dla wyważenia różnych interesów społecznych, publicznych i prywatnych.

Wyznaczenie terenów i przestrzeni publicznych oraz zieleni urządzonej, a także kształtowanie tych przestrzeni w terenach usługowych umożliwią prawidłowy i nowoczesny rozwój tego rejonu miasta. Objęcie tego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Przypominamy, że wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu trwa od 30 sierpnia do 27 września br.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także