Komunikat archiwalny

W środę sesja

Zmiany w budżecie na 2017 rok, zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory-Park”– czyli w środę, 27 września o godz. 10 rozpocznie się 83. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazły się 52 punkty.

W środę sesja
Fot. Wiesław Majka

Radni rozpatrzą szereg uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez prezydenta uwag  złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory-Park”.

Zdecydują w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na uwzględnieniu wniosków mieszkańców do projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rajskiej”. Jest to projekt uchwały Klubu Radnych PO.

Zagłosują także w sprawie przyznania po 250 tys. zł z budżetu Miasta Krakowa dla Gmin Dziemiany oraz Sępólno Krajeńskie na likwidację skutków nawałnicy. Jest to odpowiedź prezydenta na sugestie zawarte w uchwale kierunkowej podjętej przez Radnych Miasta Krakowa.

Radni rozpatrzą także petycję o podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się w Krakowie co najmniej jednej rodziny z Aleppo.

Porządek obrad dostępny jest tutaj.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także