Komunikat archiwalny

Tak dla zieleni przy ulicy Karmelickiej

Park o powierzchni 83 arów na obszarze za Wojewódzką Biblioteką Publiczną przy ul. Rajskiej oraz ograniczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę z 40 do 6 proc. – to najważniejsze zmiany w projekcie planu miejscowego „Rejon ul. Rajskiej”, jakie zaproponował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Tak dla zieleni przy ulicy Karmelickiej
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Dyskusja na temat zagospodarowania tego terenu toczyła się w ramach konsultacji w sprawie projektu planu miejscowego „Rejon ulicy Rajskiej”. Mieszkańcy zabiegali, by teren przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej został przekształcony w miejski park. Miasto, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zdecydowało, by przychylić się do postulatów krakowian.

– Postanowiliśmy przedstawić Radzie Miasta Krakowa taki projekt planu, w którym zieleń wychodzi poza pierwotnie wyznaczony obszar i sięga aż do ulicy Dolnych Młynów. Gdy tylko dokument zostanie uchwalony, Zarząd Zieleni Miejskiej natychmiast przystąpi do realizacji parku – podkreślił podczas konferencji prezydent Krakowa.

– Zabudowany zostanie jedynie 500 m fragment przy ul. Karmelickiej. Będzie przeznaczony wyłącznie pod zabudowę usługową, będącą zapleczem parku. Wysokość budynków nie przekroczy sąsiadującej zabudowy. Zależy nam, aby poprzez tę drobną ingerencję architektoniczną dokończyć pierzeję i poprawić estetykę miejsca, którą obecnie szpeci ściana szczytowa – wyjaśniła zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba.

Rozwiązana została także kwestia budowy biurowca, którą na tym terenie planował Instytut Pamięci Narodowej. – Jesteśmy po rozmowach z IPN i uzgodniliśmy, że jako alternatywne rozwiązanie na ten cel sprzedamy im budynek przy placu Matejki – powiedział Jacek Majchrowski.

Prezydentowi Krakowa udało się także przekonać Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, by wzdłuż ul. Czarnowiejskiej pozostawić pas zieleni. Dzięki temu, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, zieleń będzie traktowana jako element ciągu biegnącego od parku Krakowskiego w kierunku ogrodu Karmelitów oraz planowanego skweru przy ul. Karmelickiej.


Przypomnijmy, że plan miejscowy, obejmujący parking przy ul. Karmelickiej i sąsiednie tereny, może zostać uchwalony do końca roku, pod warunkiem, że nie będzie konieczności ponowienia czynności planistycznych.

W ustaleniach planu zostało zapisane także utrzymanie skweru ks. M. Kuznowicza oraz ul. Krupniczej jako tzw. zielonej alei, czyli ciągu pieszego z wyłączonym ruchem drogowym, poza tym dla zaplecza usługowego.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także