We wtorek dyskusja o Stradomiu

We wtorek, 10 października odbędzie się dyskusja publiczna nt. wykładanej ponownie do publicznego wglądu części projektu planu miejscowego obszaru „Stradom”.

We wtorek dyskusja o Stradomiu
Fot. bip.krakow.pl

Spotkanie odbędzie się o 15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w sali Portretowej.

Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego. Jest to plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych, mający priorytetowe znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Jego celem jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, w tym ochronę przestrzeni objętej wpisem oraz znajdującej się w strefie buforowej UNESCO, ochronę sylwety miasta oraz ochronę powiązań widokowych.

Przypominamy, że wyłożenie do publicznego wglądu potrwa do 31 października.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: ANNA DUDA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także