Komunikat archiwalny

Uruchomiono ogrzewalnię dla osób bezdomnych

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień uruchomiło ogrzewalnię dla osób potrzebujących, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uruchomiono ogrzewalnię dla osób bezdomnych
Fot. Magiczny Kraków

Ogrzewalnia znajduje się przy ul. Rozrywka 1, będzie czynna do 30 kwietnia 2018 r., przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 18.00 – 8.00. Jednorazowo zapewnia schronienie dziesięciu osobom. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

Z ogrzewalni mogą korzystać wyłącznie osoby o ustalonej tożsamości, zdolne do samoobsługi, nieagresywne, niestwarzające zagrożenia dla innych i siebie.

Osoby korzystające z ogrzewalni mają zapewnione: miejsce siedzące w ogrzewanym pomieszczeniu, możliwość skorzystania z łaźni, środki czystości, czyste ubranie, gorącą herbatę, ciepły posiłek, doraźną opiekę medyczną.

Ogrzewalnia jest uruchamiana cyklicznie w okresie występowania niskich temperatur - począwszy od listopada 2009 roku.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zaprasza wszystkie potrzebujące osoby do korzystania z Ogrzewalni.

Adres:
ul. Rozrywka 1, Kraków
mapa

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także