Komunikat archiwalny

Użytek ekologiczny „Dąbrowa” - konsultacje dla organizacji pozarządowych

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”.

Użytek ekologiczny „Dąbrowa” - konsultacje dla organizacji pozarządowych
Fot. materiały prasowe

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”.

Konsultacje trwają do 23 października 2017 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.10.2017 r. na:

  • adres ws.umk@um.krakow.pl,
  • numer faksu 12 616 8891,
  • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz formularz konsultacji znajdują się na stronie www.bip.krakow.pl.

Adres:
ul. Dąbrowa, Kraków

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA