Komunikat archiwalny

Radni zaproszą kolejną rodzinę repatriantów

Rada Miasta Krakowa podjęła łącznie 20 uchwał zapraszających 44 rodziny repatriantów. Do tej pory do Krakowa przybyły 42 rodziny. W najbliższym czasie radni zaproszą kolejne dwie rodziny.

Radni zaproszą kolejną rodzinę repatriantów
Fot. plakat

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa wysłuchała informacji na temat realizacji podjętych uchwał w sprawie repatriacji Polaków. Radni podjęli wniosek, że w najbliższym czasie przygotują listę rodzin, które będą mogły skorzystać z zaproszenia do Krakowa. Osiedlone rodziny otrzymały od Gminy Miejskiej Kraków mieszkanie oraz pomoc, w tym finansową. Do 1 maja 2017 r. Gmina Miejska Kraków zobowiązana była do zapewnienia zaproszonym rodzinom źródeł utrzymania przez okres jednego roku. W wyniku zmiany ustawy o repatriacji gminy aktualnie zobowiązane są do zapewnienia nowo zapraszanym rodzinom źródeł utrzymania przez okres dwóch lat. Pomoc ta dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa obejmuje:

1) pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w hotelu do czasu udostępnienia lokalu mieszkalnego,

2) zakup standardowego wyposażenia udostępnionego lokalu mieszkalnego,

3) pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów, uprawnień rentowych lub emerytalnych,

4) pokrycie opłat związanych z wydaniem polskich dokumentów,

5) pokrycie opłat czynszowych za używanie udostępnionego lokalu mieszkalnego,

6) pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się na terenie Miasta Krakowa, uzyskaniem renty lub emerytury (w przypadku osób posiadających uprawnienia) oraz rejestracji w urzędzie pracy,

7) pokrycie opłat związanych z uczęszczaniem dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli,

8) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w wysokości 728,65 zł miesięcznie na osobę.

Radni pytali, jak zaproszone rodziny radzą sobie w Krakowie, po czasie tzw. okresu ochronnego. Zaproszone w latach 1997 - 2015 rodziny repatriantów zostały już zaadaptowane w nowym miejscu życia i nie korzystają z pomocy Wydziału Spraw Społecznych. Udzielana jest im sporadyczna pomoc, najczęściej w sprawach urzędowych (uzyskanie uprawnień rentowo-emerytalnych), w przypadku, gdy sami nie są w stanie rozwiązać występującego problemu.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także