Komunikat archiwalny

W odpowiedzi na protest przeciwko zmianom w SPP

W środę, 11 października odbył się kolejny protest przeciwko zmianom wprowadzanym w Strefie Płatnego Parkowania. Protestujący tym razem zablokowali w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego przejazd przez pl. Wszystkich Świętych. Z tego powodu opóźnienia tramwajów sięgały nawet 20 minut. MPK nie mogło skierować pojazdów na inną trasę, ponieważ jest to jedyna możliwość przyjazdu przez centrum.

W odpowiedzi na protest przeciwko zmianom w SPP
Fot. Magiczny Kraków

Protestujący od Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu domagają się m.in. możliwie częstego stosowania wyjątku, pozwalającego na zachowanie odstępu 1,5 metra na chodnikach. Pragniemy jednak zauważyć, że ten postulat ZIKiT stara się realizować od początku wprowadzania zmian w SPP, jeśli tylko przepisy prawa na to pozwalają. ZIKiT nie może interpretować przepisów w sposób dowolny, musi działać zgodnie z literą obowiązującego prawa. Jednak w uzasadnionych przypadkach przepisy zawsze interpretowane są z korzyścią dla mieszkańców Krakowa. I tak też działają pracownicy ZIKiT-u, wyznaczając szerokość chodników w strefie.

Protestujący żądają działań uwzględniających zmotoryzowanych mieszkańców miasta i stawiających ich dobro ponad dobrem ogółu. Tymczasem działania ZIKiT-u planowane są w taki sposób, aby zapewnić kompromis wszystkim krakowianom – zarówno korzystającym z samochodów, pieszym, rowerzystom, jak i pasażerom komunikacji publicznej. Te grupy nie są od siebie odseparowane – kierowcy również chodzą piechotą, rowerzyści jeżdżą tramwajami, a pasażerowie komunikacji miejskiej przesiadają się do samochodów. Dlatego domaganie się przywilejów dla tylko jednej grupy, czyli kierowców, jest nie tylko niesprawiedliwe, ale obróci się przeciwko nim samym, gdy wysiądą z samochodu i skorzystają z innej formy transportu.

Przypominamy jeszcze raz – korekta SPP jest wynikiem wprowadzenia w życie zaleceń pokontrolnych. Nakazują one doprowadzenie strefy do zgodności z przepisami. ZIKiT, jako jednostka administracji samorządowej, jest zobligowana do działania w świetle obowiązującego prawa. W tym kontekście stara się wprowadzać zmiany w taki sposób, aby zachować możliwie wiele miejsc parkingowych.

Zmiany nie polegają na likwidacji miejsc, ale są kompleksową, systemową reorganizacją ruchu w strefie. Szczegółowo projekt zmiany SPP został opisany TUTAJ.

ZIKiT

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także