Komunikat archiwalny

Stop przemocy wobec najmłodszych! – konferencja w magistracie

– Jesteście naszymi sprzymierzeńcami w walce o to, by przemoc w rodzinie, szczególnie wobec najmłodszych, ale także przemoc stosowana wobec osób starszych przez ich dzieci, została zmarginalizowana w naszym życiu społecznym. To trudny temat, ale nie możemy zamykać na niego oczu – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta, do uczestników konferencji „Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie – diagnoza i pomoc”, która odbyła się 12 października w magistracie.

Stop przemocy wobec najmłodszych! – konferencja w magistracie
Fot. tookapic.com

Kilkadziesiąt osób różnych profesji, zatrudnionych na co dzień w służbach i instytucjach – pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy i nauczyciele, policjanci, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy ochrony zdrowia – zgromadziło się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, by wysłuchać wykładów specjalistów praktyków oraz wziąć udział w dyskusji i wymianie doświadczeń. Jak diagnozować sytuację przemocy w rodzinie, kiedy ofiarą jest małe dziecko, a jak, gdy jest nią nastolatek? Co w razie podejrzenia przemocy powinien zrobić lekarz pediatra, nauczyciel, pracownik socjalny? Jak rozmawiać z dzieckiem o takim doświadczeniu? Jakie są krótko- i długofalowe skutki przemocy w rodzinie? Jak działa kurator procesy i jakie prawa ma dziecko w praktyce sądowej? To główne zagadnienia podejmowane podczas konferencji.

Jej organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, który chce w ten sposób podnieść kompetencje służb i instytucji w zakresie diagnozowania przemocy w rodzinie i udzielania pomocy pokrzywdzonym, szczególnie dzieciom.

Tematyka poruszana na konferencji jest bardzo ważna z punktu widzenia zadań realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014–2020. Dlatego MOPS skierował swoje zaproszenie także do członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków grup roboczych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

Ulotki i informacje przygotowane przez MOPS przypominają, że przemoc może przybierać różne formy, nie zawsze łatwe do zdiagnozowania: przemoc fizyczna, psychiczna, przemoc seksualna. Przemocą, o czym zdajemy się często zapominać, jest także zaniedbanie – kiedy dorośli nie dbają o dziecko, nie troszczą się, by miało co jeść i w co się ubrać, nie interesują jego sprawami, tym, jak spędza czas i co robi.

Program konferencji

8:30 – 9:00 - Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15 - Powitanie gości i otwarcie konferencji

9:15 – 10:05 - Nastolatki doświadczające przemocy w rodzinie – ryzyko wystąpienia przemocy, diagnoza sytuacji przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań wobec nastolatków, Katarzyna Kudyba, pedagog, psycholog, trener

10:05 – 10:55 - Diagnoza przemocy w rodzinie wobec małego dziecka (0-6 lat,) Katarzyna Fenik – Gaberle psychoterapeuta, specjalista i superwizor w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie IPZ.

10:55 – 11:15 - Przerwa kawowa

11:20 – 12:05 - Rozmowa z dzieckiem o doświadczeniu przemocy w rodzinie, w pracy pracownika socjalnego/pedagoga/nauczyciela, Izabela Kałka, psycholog, psychoterapeuta, specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Niebieska Linia IPZ PTP.

12:05 – 12:50 - Podejrzenie przemocy wobec dziecka w praktyce lekarza pediatry, dr hab. med. Piotr Wojciechowski, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

12:50 – 13:15 - Przerwa kawowa

13:15 – 14:00 - Krótko i długofalowe skutki doświadczania przemocy w rodzinie przez dzieci, Katarzyna Ramus, psychoterapeuta i superwizor-aplikant psychoterapii i terapii rodzin, specjalista psycholog kliniczny.

14:00 – 14:45 - Zasady pracy kuratora procesowego – kompetencje i zakres działań oraz wysłuchanie dziecka w praktyce sądowej, Jakub Krzanowski, prawnik, kurator procesowy.

14:45 – 15:10 - Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także