Komunikat archiwalny

Wysokość stawek i uchwały kierunkowe

Pięć uchwał kierunkowych do Prezydenta podjęli radni podczas 85. sesji Rady Miasta Krakowa. Ustalili też wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Wysokość stawek i uchwały kierunkowe
Fot. Magiczny Kraków

Sesja trwała ponad 7 godzin, radni podjęli 30 uchwał, a 10 procedowali podczas pierwszych czytań. Uchwały kierunkowe do Prezydenta dotyczyły: usunięcia chorego i uschniętego drzewostanu z terenu miasta; ujęcia w projekcie budżetu miasta na rok 2018 środków finansowych na zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ulicą Biskupa Padniewskiego; ujęcia w projekcie budżetu miasta na rok 2018 środków finansowych na zagospodarowanie i wybudowanie drogi dla rowerów od ul. Ptaszyckiego do ul. Igołomskiej oraz od al. Solidarności poprzez ul. Ujastek Mogilski aż do ul. Igołomskiej; przygotowania i zabezpieczenia finansowego w 2018 roku programu „Edukacja mieszkańców Krakowa dotycząca szczepienia dzieci” oraz ujęcia w projekcie budżetu miasta na rok 2018 środków finansowych na opracowanie wielowariantowej koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizację przebudowy ul. M. Kublińskiego.

Więcej na: www.bip.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także