Komunikat archiwalny

„Maluch Plus” - rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie

Można już składać wnioski do nowej edycji programu „Maluch Plus” 2018. To program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

„Maluch Plus” - rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie
Fot. pixabay.com

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

Termin składania ofert:

  • dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
  • dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
  • dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
  • dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Warto wiedzieć, że Gmina Miejska Kraków jako jedyna gmina metropolitalna w Polsce nieprzerwanie udziela dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W roku 2012 dotowano 230 miejsc, w roku 2017 dotacją objętych jest już 3 542 miejsca. Udzielanie dotacji w znaczący sposób obniża opłaty ponoszone przez rodziców za objecie opieką dziecka w placówce (średnio o ok. 357 zł miesięcznie).

W latach 2011-2017 ilość niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych wzrosła z 8 (zapewniających 130 miejsc) do 162 (4 532  miejsc).

Powstający gminny żłobek przy ul. Lipskiej w Krakowie ma finansowe wsparcie z programu „Maluch Plus” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 1 200 000 zł.

 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także