Komunikat archiwalny

Porozmawiaj o planie dla rejonu ul. Armii Krajowej

W środę, 8 listopada odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami projektu planu miejscowego „Armii Krajowej – Piastowska”.

Porozmawiaj o planie dla rejonu ul. Armii Krajowej
Fot. bip.krakow.pl

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa w Sali Portretowej o 16.30.

Plan ma określić zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru, który posiada tereny atrakcyjne pod inwestycje. Jest to plan o charakterze inwestycyjno-porządkującym, mający ważne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju Krakowa. Pozwoli on na określenie granicy pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, umożliwiając właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej.

Objęcie tego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Wyłożenie do publicznego wglądu potrwa do 14 listopada. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także