Komunikat archiwalny

Strażacy poprowadzą zajęcia w krakowskich szkołach

Gmina Miejska Kraków podpisała ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie porozumienie o charakterze edukacyjnym. Przewiduje ono wspólne działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół oraz zajęć dla uczniów. W imieniu miasta porozumienie podpisała zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król.

Strażacy poprowadzą zajęcia w krakowskich szkołach
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W myśl porozumienia Miasto Kraków i Szkoła Aspirantów PSP będą współpracować w obszarze ochrony przeciwpożarowej poprzez: prowadzenie szkoleń kadry kierowniczej samorządowych szkół i placówek, popularyzację wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, ćwiczenia praktyczne, wymianę doświadczeń oraz publikowanie materiałów szkoleniowych.

– Sytuacje, w których dzieci, dzięki znajomości numerów ratunkowych oraz zasad zachowania się w krytycznych sytuacjach, uratowały swoich najbliższych, pokazują, jak cenna jest szersza edukacja najmłodszych w tym zakresie. Mam nadzieję, że współpraca ze Strażą Pożarną przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkołach, ale i w codziennym życiu – mówi zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król.

Porozumienie zostało zawarte na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”. Przepis ten stanowi, że system oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Za realizację porozumienia ze strony miasta odpowiada dyrektor Wydziału Edukacji UMK, a ze strony Szkoły Aspirantów PSP – zastępca naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także