Komunikat archiwalny

Remonty kolejowe, przekształcenia szkół

Przekształcenia szkół będące wynikiem reformy edukacji zdominowały ostatnie posiedzenie Rady Miasta Krakowa. Radni wprowadzili także sporo zmian w budżecie na 2017 r., zagłosowali za utrzymaniem w 2018 r. dotychczasowych stawek opłat za wodę i ścieki oraz podjęli kilka rezolucji.

Remonty kolejowe, przekształcenia szkół
Fot. stock.tookapic.com

Podczas ponad 9 godzinnej sesji radni uchwalili także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” oraz obszaru „Kazimierz”.

Podjęli uchwałę kierunkową do Prezydenta dotyczącą zmian w komunikacji na czas remontu linii kolejowej E30. Projekt uchwały w tej sprawie do Rady Miasta Krakowa złożyła Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały. Również na wniosek Rady i Zarządu Dzielnicy IV Rada Miasta Krakowa podjęła rezolucję skierowaną do PKP PLK oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice.

Pozostając w temacie rezolucji radni wystosowali jedną do Ministra Infrastruktury oraz Wojewody Małopolskiego w sprawie dookreślenia zasad stosowalności wyjątków w zakresie szerokości chodników w ruchu pieszych w Krakowie. Ostatnia z podjętych rezolucji dotyczy umieszczenia w szkołach samorządowych Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zbliża się czas prac nad budżetem miasta na 2018 rok. Radni przyjęli uchwałę w sprawie trybu prac nad budżetem.

Podsumowanie sesji dostępne jest w BIP-ie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także