Komunikat archiwalny

Zgłoś budynek bez barier

Rozpoczęła się jedenasta edycja konkursu architektonicznego „Kraków bez barier" promującego obiekty i przestrzenie dostępne dla wszystkich, w szczególności dla osób mających problemy z poruszaniem się: osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców z wózkami. Do 20 listopada można zgłaszać obiekty oraz innowacyjne projekty, poprawiające komfort życia osób z niepełnosprawnością, godne wyróżnienia. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Krakowa.

Zgłoś budynek bez barier
Fot. Magiczny Kraków

W konkursie nagradzane są obiekty w czterech kategoriach: obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne i obiekty zabytkowe oraz elementy przestrzeni publicznej.

Jury będzie oceniało poziom ich dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników oraz pomysł i oryginalność przygotowanego zgłoszenia. Właściciel lub zarządca budynku, który zwycięży w danej kategorii, otrzyma tablicę pamiątkową, dyplom oraz prawo do używania logo konkursu we własnych materiałach reklamowych przez rok.

Zgłoszenia są przyjmowane do 20 listopada 2017 roku drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl; osobiście w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych ul. Stachowicza 18 p. 6 lub pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa - Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, z dopiskiem "Kraków bez barier".

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronach: www.krakow.pl/bezbarier.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także