Komunikat archiwalny

Turystyczny Kraków

Podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki radni zapoznali się z badaniami na temat wpływu ekonomicznego turystyki na gospodarkę Krakowa w 2016 r., w odniesieniu do czterech elementów: wartości PKB, zatrudnienia, wynagrodzeń oraz podatków i opłat, generowanych dla miasta przez branżę turystyczną.

Turystyczny Kraków
Fot. PAWEŁ KRAWCZYK

W sumie odwiedzający Kraków w 2016 r. wydali na rzecz krakowskich podmiotów prawie 5,48 mld zł. Udział turystyki w gospodarce Krakowa w 2016 r. szacowany jest na poziomie 4,55%. Turystyka stanowiła w 2016 r. blisko 1/20 przychodów wszystkich krakowskich podmiotów.

Wartość skorygowana PKB dla miasta Krakowa w 2016 roku wyniosła 64 046,07 mln zł. Wartość skorygowana PKB wytwarzanego przez branżę turystyczną przy założeniu, że stanowi ona 4,55% gospodarki Krakowa sięgała 2 914,1 mln zł. Uwzględniając efekty pośrednie i indukowane PKB wytworzone przez branżę turystyczną w Krakowie w 2016 roku wyniosło 5 295 mln zł, co stanowiło 8,27% całego PKB miasta.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 r. w branży turystycznej miasta Krakowa wyniosło 28 966 osób, tj. 11,15% ogółu zatrudnionych w wybranych grupach gospodarki Krakowa. Po uwzględnieniu efektów pośrednich i indukowanych wielkość zatrudnienia w branży turystycznej w Krakowie szacowana jest na poziomie całkowitym 40 552 osób.

Udział branży turystycznej w zakresie zatrudnienia, w stosunku do zatrudnienia w całej gospodarce Krakowa wyniósł 10,14%. Łączna wartość wynagrodzeń brutto w 2016 r. w całej turystyce (sekcjach związanych z branżą turystyczną) w Krakowie wyniosła 873 489 071 zł, tj. 7,5% wartości wynagrodzeń brutto w wybranych sekcjach działalności gospodarki Krakowa. Po uwzględnieniu efektów pośrednich i indukowanych wartość całkowita wynagrodzeń brutto w 2016 r. w gospodarce Krakowa wyniosła 1 253 259 408 zł.  Udział całkowitych wynagrodzeń brutto generowanych w 2016 r. w gospodarce Krakowa wyniósł 6,74%.

Suma podatków i opłat bezpośrednio wygenerowanych przez branżę turystyczną odprowadzonych do budżetu miasta w 2016 roku wynosiła: 170 066 245 zł. Uwzględniając efekty mnożnikowe kwota odprowadzanych podatków i opłat wyniosła 244 006 627 zł. Udział podatków i opłat generowanych w 2016 r. dla Krakowa przez branżę turystyczną stanowił 5,25 % dochodów budżetu miasta.

Radni zauważyli, że te wszystkie liczby prawdopodobnie będą w tym roku niższe, ponieważ w 2016 r. w Krakowie odbywały się Światowe Dni Młodzieży. Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Elżbieta Kantor zgodziła się z tą opinią, mówiąc, że faktycznie boom turystyczny po ŚDM przemija.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także