Komunikat archiwalny

Lokale, sprzedaże i bonifikaty

Podczas posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego radni zajęli się sprawami lokali, własności Gminy Miejskiej Kraków i bonifikatami. Wszystkie sprawy zostały zaopiniowane pozytywnie.

Lokale, sprzedaże i bonifikaty
Fot. Magiczny Kraków

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawę dotyczącej wykazu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, nieruchomości położonej przy ul. Modrzewiowej w Krakowie, przeznaczonej do ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania do 7.07.2034 r. ograniczonego do wykonywania na zabudowanej budynkiem użytkowym części o pow. 0,0334 ha na rzecz Iwony Świdy-Chromy, Grażyny Chromy-Rościszewskiej i Kingi Chromy z przeznaczeniem na prowadzenie galerii rzeźby „Bronisław Chromy Art”.

Radni pozytywnie zaopiniowali wykaz lokali mieszkalnych, których przejęcia na wyłączną odrębną własność, w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Stradomskiej 23/Św. Agnieszki 6, winna dochodzić Gmina Miejska Kraków.

Następnie pozytywna opinię uzyskała sprawa nabycia w drodze umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 122/8 i 122/9 obr. 17 Śródmieście, zajętej pod chodnik położonej przy ulicy Stefana Bobrowskiego w Krakowie.

Również sprawa nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej 171/2 obr. 46 Krowodrza wraz z działką ewidencyjną nr 170 obr. 46 Krowodrza, położonej przy Al. Grottgera w Krakowie została pozytywnie zaopiniowana.

Następnie komisja pozytywnie zaopiniowała trzy projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.

Na koniec radni pozytywnie zaopiniowali cztery projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także