Komunikat archiwalny

Programy, strategia, konsultacje

Przed nami przedostatnia sesja w tym roku. W jej programie zaplanowano m.in. pierwsze czytania projektów uchwał w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”, określenia wysokości opłat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zmianę uchwały w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w przypadku przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu.

Programy, strategia, konsultacje
Fot. Wiesław Majka

Ponadto, również w pierwszym czytaniu radni procedować będą przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018, a także uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – Zachód”.

W trybie jednego czytania radni podejmą uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nowelizacji statutów dzielnic Krakowa, zmienią uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, przyjmą Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi.

Radni ustalą również szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, w ramach „Krakowskiego programu wspierania uzdolnionych uczniów”, ustanowią Stypendia Twórcze Miasta Krakowa oraz wybiorą wiceprzewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa.

Porządek obrad

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także