Komunikat archiwalny

Park Kulturowy wciąż budzi emocje

Miastu bardzo zależy na uszczelnieniu kwestii reklamowania oraz poruszania się po Parku Kulturowym Stare Miasto. Dlatego też postanowiono nowelizować uchwałę z 2010 r. O zmianach w niej wprowadzonych dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Park Kulturowy wciąż budzi emocje
Fot. Paweł krawczyk / krakow.pl

Nowelizacja uchwały z 2010 r. jest umotywowana potrzebą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które w ostatnich latach na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto uległy natężeniu, a do tej pory nie zostały uregulowane. Dotyczy to m.in.: emisji światła, obrazów i dźwięków przestrzeni publicznej, podświetlania okien, świadczenia usług przewozowych oraz wypożyczania pojazdów, reklamowania poprzez noszenie kostiumów i przebrań, stosowania reklam sprzecznych z moralnością publiczną. Tego rodzaju aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją kulturową Parku i związaną z nią estetyką, zakłócając krajobraz historycznego centrum Krakowa, który stanowi dobro chronione Parkiem Kulturowym.

Najbardziej niezadowoleni wydawali się być przedstawiciele przewoźników, którym nie podobało się to, że będą musieli ubiegać się o identyfikator, których ma być wydanych tylko 70. Niektórzy radni zwracali uwagę, że przecież konsultowano te przepisy z wiceprezydentem Andrzejem Kuligiem, jednak np. radny Wojciech Wojtowicz wziął stronę przewoźników.  - Te 70 identyfikatorów to za mało – stwierdził.

Mimo tych zastrzeżeń komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozytywną opinię otrzymał także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) w zakresie merytorycznego działania komisji.

Z porządku obrad zdjęto natomiast punkt: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030".

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także