Komunikat archiwalny

Dziewiętnaście pomników przyrody

Platan klonolistny, tulipanowiec amerykański, jesion wyniosły, czy najbardziej znany dąb szypułkowy, to niektóre z gatunków drzew jakie zostaną pomnikami przyrody. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Dziewiętnaście pomników przyrody
Fot. pixabay.com

Ochroną zostanie objętych 19 drzew. Głównie na terenie Nowej Huty i Podgórza. Większość z nich stanowią wspomniane dęby szypułkowe. Największa (w obwodzie) jest lipa srebrzysta, rosnąca w Parku w Wadowie. Obwód jej pnia wynosi aż 559 cm. Najwyższym pomnikiem przyrody jednak jest wiąz szypułkowy, również znajdujący się w wadowskim parku. Mierzy aż 29,5 m. Z kolei najrozleglejszy zasięg korony posiada dąb szypułkowy znajdujący się w Parku Jerzmanowskich w dzielnicy XII. Korona tego okazu ma aż 28,2x22,8 m.

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w odniesieniu do chronionych drzew, mogą być wprowadzone zakazy. Spośród proponowanych przez ustawodawcę 11 zakazów, wybrano 4, dostosowane do potrzeb związanych z ochroną drzew.

Są nimi zakazy:

  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektów;
  2. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
  3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
  4. umieszczania tablic reklamowych.

Ponad to uchwała zobowiązuję GMK do:

  1. prowadzenia monitoringu właściwego oznakowania, uzupełnienia jego braków;
  2. prowadzenia monitoringu stanu zdrowotnego oraz statyki;
  3. wykonywania zabiegów niezbędnych dla zachowania przedmiotu ochrony.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie. Wskazane do ochrony drzewa zostały przekazane do zaopiniowania przez właściwe terytorialnie Rady Dzielnic.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także