Komunikat archiwalny

Nowy program współpracy z NGO na 2018 rok

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa podobnie jak członkowie innych komisji opiniowali projekt Budżetu Miasta 2018. Zajęli się także opiniowaniem Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Nowy program współpracy z NGO na 2018 rok
Fot. pixabay.com/stefan.schranz

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018 zawiera przede wszystkim zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, formy współpracy finansowej i pozafinansowej czy sposób realizacji.

Ponadto druk zawiera również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. A także szczegółowe zadania zaplanowane do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. Wśród nich znajdują się między innymi organizacje wyjazdów szkoleniowych i warsztatów dla dzieci niepełnosprawnych, niewidomych, czy słabowidzących, pikniki i inne imprezy integrujące środowiska osób niepełnosprawnych, a także cześć środków jest przeznaczona na pomoc rzeczową czy zakup bonów lub paczek żywnościowych dla emerytów i rencistów. Na nowe zadania w 2018 roku przeznaczone jest 452 tys. zł. O realizację zadań podmioty muszą ubiegać się w otwartym konkursie ofert. Program otrzymał pozytywna opinie komisji.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także